1. Cárta creidmheasa / dochair:

 • ● chun tuairisceáin bhliantúla B1, foirmeacha C1 agus iarratais Ainm Gnó a chomhdú ar líne trí CORE ag core.cro.ie
 • ● chun aighneachtaí a chomhdú agus chun doiciméid a cheannach in Oifig Phoiblí na CRO,
 • ● chun cuardaigh a dhéanamh agus chun doiciméid a cheannach ar líne,
 • ● chun éarlais a dhéanamh i gCuntas Custaiméara.

  NB: Ní féidir ach le cártaí creidmheasa nó dochair “sliseanna agus bioráin” a ghlacadh lena n-íoc ag an CRO

 

2. Cuntais Chustaiméirí:

 • ● agus doiciméid á gcomhdú ar líne trí phacáistí bogearraí – gearrtar na táillí go huathoibríoch ar Chuntas Custaiméara.
 • ● agus é ag comhdú ar líne trí CORE – ba chóir don láithreoir tic a chur sa bhosca agus PIN a chur isteach chun asbhaint na táille as a gCuntas a údarú ag an gcéim ghabhála.
 • ● agus doiciméid láimhe/páipéir á gcomhdú – is féidir an táille a ghearradh ar Chuntas Custaiméara trí Fhoirm Údaraithe Íocaíochta (PAF) a cheangal leis an doiciméad.
 • ● Is féidir Cuntais Chustaiméirí a bhunú ar líne agus is féidir éarlaisí a dhéanamh do Chuntais ar líne – téigh go dtí Córas Cuntas CRO.
 • ● Is féidir íoc as Foirm B1 (tuairisceán bliantúil) le cárta creidmheasa nó trí chuntas custaiméara a úsáid.

 

3. Ordú airgid poist/dréacht bainc/ seic:

 • ● ba chóir go mbeadh an t-ordú airgid poist, an dréacht bainc nó an seic iníoctha leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí (teideal iomlán);
 • níl airgeadra eachtrach, steirling agus míreanna euro a tharraingítear ar bhainc lasmuigh de Phoblacht na hÉireann inghlactha , mar gheall ar tháillí seirbhíse ar imréiteach seiceanna;
 • ● caithfidh íocaíochtaí ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann do chlárú doiciméad, iarratais ar dhoiciméid agus seirbhísí ilghnéitheacha a bheith ar dhréacht bainc ainmnithe in euro arna tharraingt ar bhanc i gcóras imréitigh na hÉireann .
 • ● Ní ghlacann an CRO leis an modh íocaíochta seo chun breisiú a dhéanamh ar Chuntas Custaiméara nó chun an táille ar thuairisceán bliantúil a íoc (foirm B1). Is féidir cur le Cuntas Custaiméara le Cárta Creidmheasa nó trí Ríomhaistriú Airgid (EFT) ar an gcoinníoll go gcuireann tú uimhir do Chuntais Chustaiméara mar thagairt ar an EFT agus go gcuireann tú in iúl dúinn trí ríomhphost gur tharla a leithéid d’aistriú.

 

4. Airgead Tirim

 • ● níl sé inmholta airgead tirim a sheoladh tríd an bpost agus ní ghlacann an CRO le haon dliteanas as airgead a chailltear sa chóras poist.
 • ● Ní féidir íocaíocht ar dhoiciméad tuairisceáin bhliantúil (foirm B1) a dhéanamh le hairgead tirim. Ní mór íocaíocht a dhéanamh ar líne.

Thar na blianta fada d’eisigh an CRO nótaí creidmheasa do chustaiméirí in ionad aisíocaíochtaí airgid. Tar éis comhairle dlí a bheith faighte ag an CRO, agus mar chuid de rún an CRO aistriú chuig córas iomlán ríomh-íocaíochtaí le haghaidh an airgid go léir a ghearrtar agus a fhaightear ó chustaiméirí, tá sé ar intinn ag an CRO deireadh a chur le glacadh nótaí creidmheasa stairiúla de réir a chéile. . Cuirfear tús leis seo an 1 Eanáir 2020 agus cuirfear i bhfeidhm é ar bhonn rollach sé bliana. Mar sin, ní onórófar gach nóta creidmheasa arna eisiúint ag an CRO dar dáta an 1 Eanáir 2014 mar íocaíocht ó chustaiméirí ar tháillí ar sheirbhísí nó ar fháltais chuntas custaiméara, ón dáta sin.

D’fhonn dul i ngleic le fadhb atá ag dul i méid maidir le seiceanna mímhuiníne (.i. bounced), cuireann an CRO na bearta seo a leanas i bhfeidhm go docht:

(1) Ní ghlacann an CRO le seiceanna ó chuideachtaí/láithreoirí a mhainnigh íocaíocht san am a chuaigh thart. I gcásanna den sórt sin, go dtí go nglanfar an fiachas gan íoc leis an CRO, ní mór íocaíocht a dhéanamh le haghaidh gach comhdúcháin sa todhchaí le hairgead tirim, le hordú airgid poist nó le dréacht bainc.

(2) Diúltaíonn CRO d’aighneachtaí nuair a phreabann seic. Nuair a sheolann an banc seic a úsáideadh chun íoc as aighneacht ar ais gan airgead tirim, diúltófar don aighneacht le clárú mura gcuirtear airgead tirim, ordú airgid/ poist nó dréacht bainc in ionad na seice laistigh de 14 lá.

Ba mhór ag an CRO do chomhoibriú maidir le cloí leis na rialacha seo.