Tá an reachtaíocht phríomha agus thánaisteach a bhaineann le dlí na gcuideachtaí sa chuid seo. Is féidir cóipeanna den reachtaíocht a cheannach go díreach ó Fhoilseacháin Rialtais .

Ní liosta uileghabhálach é seo. Tá corpas substaintiúil reachtaíochta eile ann a théann i bhfeidhm ar oibriú cuideachtaí agus ba cheart comhairle dlí a lorg má tá saincheisteanna tábhachtacha le socrú.

 

RFS: Tá reachtaíocht na gCumann Tionscail agus Coigiltis leabharmharcáilte ar shuíomh Gréasáin na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta agus anseo:

 

COVID 19