Teideal an Achta Uimhir
An tAcht um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963Naisc chuig suíomh Gréasáin seachtrach (Uimh 30 de 1963)

 

Rinneadh na horduithe agus na rialacháin seo a leanas de bhun an Achta um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963. Níl an liosta seo uileghabhálach agus tá na naisc chuig Leabhar Reachtanna na hÉireann ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Ard-Aighne:

Orduithe agus Rialacháin

 

Ainm an Ordaithe/Rialacháin Uimhir
An tOrdú fán Acht um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963 (Tosach Feidhme) 1964Naisc chuig suíomh Gréasáin seachtrach (I.R. Uimh 46 de 1964)
Na Rialacháin um Ainmneacha Gnó 2016 (I.R. 339 de 2016)