Is féidir Doiciméid Cuideachta, Gnó agus Sochaí a Chuardach ar CORE . Is féidir íoc as doiciméid dá leithéid le cártaí dochair/dochair, áfach, más mian leat doiciméid a chomhdú beidh ort Cuntas CORE a chruthú. Ina theannta sin, má dhéanann tú cuardaigh mhionsonraithe trí shuíomh Gréasáin an CRO, b’fhéidir gur mhaith leat cuntas a oscailt linn

Nuair a bheidh Croíchuntas cláraithe sannfar Uimhir Chuntais CRO duit. Is féidir cur leis an gcuntas seo go tapa le Cárta Creidmheasa agus is féidir é a úsáid chun íoc as táillí comhdaithe agus pionóis nuair a bhíonn aighneachtaí á gcomhdú go leictreonach trí CORE nó chun doiciméid a cheannach.

Custaiméir Reatha
Más Custaiméir reatha tú is féidir leat logáil isteach ar CORE .

Cuntais Chustaiméara Nua
Ní mór cuntas custaiméara nua a oscailt ar líne ar CORE . Nuair a bheidh Croíchuntas cláraithe sannfar uimhir Chuntais duit.

Ag Cur le do Chuntas Custaiméara CRO
Is féidir cur leis an gcuntas seo trí Chárta Creidmheasa nó trí Ríomhaistriú Airgid (EFT) agus is féidir é a úsáid chun íoc as táillí comhdaithe agus pionóis nuair a bhíonn aighneachtaí á gcomhdú go leictreonach trí CORE nó chun doiciméid a cheannach.

Cliceáil ANSEO le haghaidh faisnéise ar conas do Chuntas a Fhorlíonadh ar CORE.

Ráitis ar fáil in CORE
Tá sonraí uile Chuntais an Chustaiméara, lena n-áirítear idirbhearta agus ráitis le déanaí, ar fáil anois sa chluaisín idirbheart ar thaobh na láimhe clé de do scáileán ar CORE . Dá réir sin, ní eisíonn CRO ráitis Chuntais Chustaiméirí tríd an bpost a thuilleadh. Cuireann an tsaoráid nua raon gnéithe breise ar fáil do shealbhóirí Cuntas, mar shampla an áis chun féachaint ar idirbhearta cothrom le dáta agus an t-iarmhéid reatha.

Ráitis
Cliceáil anseo chun mioneolas a fháil ar conas féachaint ar chomhduithe ar CORE.

Agus doiciméid láimhe/páipéir á gcomhdú – is féidir le heagraíochtaí a bhfuil cuntas acu leis an CRO a údarú don CRO do chuntas a chur chun dochair agus foirmeacha á gcur isteach chuig an Oifig trí úsáid a bhaint as an bhFoirm Údaraithe Íocaíochta (PAF).

Iarr le do thoil leabhrán ó customeraccounts@cro.ie ag lua Ainm do Chuntais, Uimhir Chuntais agus Seoladh.

Oscail cuntas rialta ar CORE le do thoil agus déan teagmháil leis an CRO áit a gcuirfidh Foireann Chuntais an CRO tuilleadh comhairle ort ar cro.customer.accounts@enterprise.gov.ie .

Is féidir le heagraíochtaí a bhfuil níos mó ná úsáideoir amháin acu dul i dteagmháil leis an CRO chun a gCuntas CRO a athrú ó Chuntas Aonair go Cuntas Eagraíochtúil. Déan teagmháil le do thoil le cro.customer.accounts@enterprise.gov.ie . Cinntíonn sé seo nach gá cuntais iolracha a chur chun sochair agus go bhfuil gach ÚSÁIDEOIRÍ nasctha leis an gcuntas amháin le haghaidh rianaithe, ráitis agus iarmhéideanna.

Más gá duit seoladh ríomhphoist, seoladh gnó nó sonraí teagmhála do chuntais a athrú, roghnaigh Mo Phróifíl ón roghchlár anuas sa chúinne uachtarach ar thaobh na láimhe deise den leathanach agus cuir in eagar dá réir.

Le haghaidh modhanna íocaíochta inghlactha féach le do thoil ar na modhanna íocaíochta .

An bhfuil difríocht idir mo Chuntas Custaiméara CRO agus mo chuntas CRO CORE?
Is é do Chroíchuntas CRO do Chroí-Logáil Isteach agus nuair a bhíonn tú ag clárú cuireann tú Ainm Cuntais leis freisin agus sanntar é seo do do Chuntas Custaiméara CRO.

Cruthaítear uimhir Chuntas Custaiméara CRO go huathoibríoch nuair a chríochnaíonn tú do chlárú. Is gnách go mbíonn 2 litir i d’Uimhir Chuntas Custaiméara agus 4-5 dhigit mar AC0000 ina dhiaidh sin. Is féidir é seo a fheiceáil ar an gCluaisín Idirbhearta.

Conas a fhéachaim ar mo Chomhardú agus ar Idirbhearta CRO?
Nuair a bheidh tú logáilte isteach i CORE, is féidir leat d’Uimhir Chuntais, Iarmhéid agus idirbhearta a fheiceáil trí chliceáil ar an táb Idirbheart ar thaobh clé do scáileáin.

Conas is féidir liom mo chuntas custaiméara CRO a bhreisiú?
Is féidir leat breisiú a dhéanamh ar do Chuntas Custaiméara CRO le cárta Creidmheasa nó Dochair, nó le EFT (Aistriú Leictreonach Airgid). Ní féidir seiceanna nó airgead tirim a úsáid chun breisiú a dhéanamh ar chuntas custaiméara CRO.

Cá bhfaighidh mé na sonraí a theastaíonn uaim chun breisiú a dhéanamh trí ríomhaistriú airgid?
Is féidir leat an fhaisnéis seo a iarraidh trí ríomhphost a sheoladh chuig Rannóg na gCuntas Custaiméara CRO ag cro.customer.accounts@enterprise.gov.ie , agus uimhir do chuntais custaiméara CRO á lua agat.

Cé chomh fada a thógann sé ar Ríomhaistriú Airgid mo chuntas custaiméara CRO a bhaint amach?
Déantar monatóireacht laethúil ar bhosca poist Chuntais Chustaiméirí CRO. Tabhair faoi deara le do thoil ríomhphost a dheimhníonn an dáta, uimhir Chuntais Chustaiméara CRO, agus méid an aistrithe EFT atá ag teastáil sula gcuirfear na cistí isteach i do Chuntas CRO.

Nuair a dheimhnítear an lóisteáil, déantar iad a thaisceadh chomh luath agus is féidir i do chuntas custaiméara CRO.

Ag brath ar an gcineál aistrithe, féadfaidh cistí teacht ar an lá céanna, nó féadfaidh sé 3-5 lá oibre a thógáil chun teacht. Is féidir an fhaisnéis seo a dheimhniú le do bhanc féin.