Foirm VIF agus an seicliosta cuí a chomhdú chun meaitseáil a fheabhsú
Téigh go dtí an painéal CORE (cro.ie)

 

Céadainmneacha agus Sloinne a Chur ar aghaidh le haghaidh Clárúcháin
Rudaí le seiceáil sula gcomhlánaíonn tú an méid thíos

Beidh tionchar ag na hainmneacha a chuirfidh tú isteach agus ord na gcodanna ainmneacha ar an gcomhoiriúnú i gcás ina bhfuil stiúrthóireacht reatha tosaithe cheana féin.

Mar shampla;

 

  Sonraí an Stiúrthóra Reatha* Aitheantais Fhíoraithe (Foirm VIF)
Ainm Seosamh Joe E.
Sloinne Poiblí Poiblí

 

*cruthaithe roimh 11 Meitheamh 2023

Faoi láthair, is mí-mheaitseáil é an méid thuas. Déanfaimid an leathanach gréasáin seo a nuashonrú má thugtar meaitseáil níos dlúithe isteach le haghaidh IDanna Malartacha. Comhoiriúnú beacht atá ann agus ba cheart litreacha agus poncaíocht a mheas mar uimhreacha.

D’fhéadfaí an Fhoirm VIF a chomhlánú mar atá thíos ach má dhéanann tú athbhreithniú ar an gcaoi a bhfuil sonraí an stiúrthóra reatha ar taifead is féidir leat iontráil tairsí CORE a choigeartú dá réir. Déanfaimid an cluiche gar a cheadú de láimh.

 

 

Coigeartaigh an t-ainm ar CORE ionas go mbeidh sé díreach cosúil le sonraí an stiúrthóra reatha ar thaifead CRO. Déanfaimid an cluiche gar a cheadú de láimh.

Samplaí de mheaitseálacha gar a fhaomhfaimid de láimh

Sonraí an Stiúrthóra Láithreach Aitheantais Fhíoraithe (VIF) Iontráil Tairseach CORE (Coigeartaithe) Torthaí
William Hennessy William James Hennessy William Hennessy Faofa mar dhlúth-mheaitseáil agus Cláraithe
Sharon Dempsey Sharon Mary Dempsey Sharon Dempsey Faofa mar dhlúth-mheaitseáil agus Cláraithe
Sam Nolan Samuel James Nolan Sam Nolan Faofa mar dhlúth-mheaitseáil agus Cláraithe

 

Tá samplaí de mheaitseálacha gar ach sonraí breise i sonraí reatha an stiúrthóra agus ní i bhFoirm VIF

  • D’fhéadfadh sé nach mbeadh fonn ar bhaill foirne an CRO faomhadh a dhéanamh i gcás nach bhfuil sonraí breise ar fáil ar Fhoirm VIF

 

Sonraí an Stiúrthóra Láithreach Aitheantais Fhíoraithe (VIF) Iontráil Tairseach CORE (Coigeartaithe) Torthaí
Máirtín Jim O’Reilly Máirtín Ó Raghallaigh Máirtín Jim O’Reilly Mura bhfuil ‘Jim’ ar Fhoirm VIF, féadfaimid dul ar ais lena leasú

 

Anseo thíos tá roinnt samplaí de dhlúth-mheaitseáil a ceadaíodh ach freisin nár cuireadh an coigeartú san áireamh. Tabharfar comhdú A1, B1, B10, faoi láthair, ar ais má theipeann ar mheaitseáil má bhaineann an méid thíos;

 

Sonraí an Stiúrthóra Láithreach Aitheantais Fhíoraithe (VIF) Iontráil Tairseach CORE (Coigeartaithe) Torthaí
Will Hennessy William James Hennessy William Hennessy Faofa mar dhlúth-mheaitseáil agus Cláraithe
Sharon M. Dempsey Sharon Mary Dempsey Sharon Dempsey Faofa mar dhlúth-mheaitseáil agus Cláraithe
Sammy Nolan Samuel James Nolan Sam Nolan Faofa mar dhlúth-mheaitseáil agus Cláraithe

 

Seans nach mbeidh an t-am ag Foireann an CRO chun ardchuardaigh a dhéanamh ar ainmneacha atá ar an taifead faoi láthair a bhféadfadh roinnt de na focail a bheith iontu. Déan athbhreithniú críochnúil ar na sonraí agus tabhair faoi ainm cosúil le dáta breithe.
 

Rudaí eile le cur san áireamh le hainmneacha
Beidh tionchar ag ord na gcodanna ar an gcomhoiriúnú mura ndéantar athbhreithniú críochnúil orthu.

 

Sonraí Ainm Iomlán an Stiúrthóra Iontráil Tairseach CORE (Céad Ainm) Iontráil Tairseach CORE (Sloinne) Stiúrthóireacht Reatha ar Thaifead an Chláir (Céad Ainm) Stiúrthóireacht atá ann faoi láthair ar Thaifead an Chláir (Sloinne)
Oriel Javier Mulhall Oiriall Javier Mullhall Oriel Javier Mullhall
Jose Ignacio Del Corral Vinciguerra

 

Jose Ignacio Del Corral Vinciguerra

 

Jose Ignacio Del Corral Vinciguerra
Michael Tage Skov Pisak Mhichíl Tage Skov Pisak Michael Tage Skov Pisak

 

Cruthóidh na 3 shampla thuas mímheaitseáil má tá na codanna den ainm fada sa bhosca réimse mícheart .i. Tús/Deireadh.
 

Ní mór don láithreoir athbhreithniú iomlán a dhéanamh ar an gcaoi a gcuirtear an t-ainm i láthair sa stiúrthóireacht reatha. D’fhéadfadh sé a bheith amhlaidh freisin gur cuireadh na hainmneacha i láthair go mícheart sna hiontrálacha Foirm VIF/CORE.
 

Dáta breithe
Déanaimid seiceáil féachaint an dtagann an dáta breithe leis an bhfaisnéis a thugtar ar Fhoirm VIF.
Ní dhéanaimid cuardaigh iomlána ar stiúrthóirí reatha a bhfuil an t-ainm céanna orthu féachaint an bhfuil an dáta breithe céanna acu.
 

Ba cheart don stiúrthóir/láithreoir a chinntiú gurb ionann an dáta breithe ar thaifead an CRO, má tá stiúrthóireacht ann.