Eolas ar mheaitseáil sonraí

RBO Meaitseáil a bhaineann le huimhreacha
Feidhmíonn an RBO ar mhúnla dlúthmheaitseála. Má tá ainm cláraithe ar BEN2, ach go gcomhdaíonn láithreoir foirm RBO agus go ndéanann sé mionathrú ar an ainm (a ghlacfar leis), déanfar an t-ainm RBO nua den ainm athraithe. Leanfaidh d’iarracht sonraí aitheantais a mheaitseáil ar CORE de bheith ag teip go dtí go dtagann an t-ainm CRO leis an ainm RBO mar atá sé léirithe ar an RBO faoi láthair.
Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi na príomhchúiseanna le teip cluiche a bhaineann le huimhreacha RBO ach an nasc seo a leanúint https://www.cro.ie/en-ie/About-CRO/Whats-New/RBO-Reasons-for-match- teip-

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi na príomhchúiseanna le teip meaitseála a bhaineann le huimhreacha IPN ach an nasc seo a leanúint https://www.cro.ie/en-ie/About-CRO/Whats-New/New-IPN-reasons-for- cliseadh cluiche

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi na príomhchúiseanna le teip cluiche a bhaineann le huimhreacha PSP ach an nasc seo a leanúint https://www.cro.ie/en-ie/About-CRO/Whats-New/PPSN-Reasons-for-match- teip

Meaitseáil Ainmneacha UPSP:

Ainmneacha malartacha

Sa réimse Céad Ainm, chuirfeá an t-ainm a thugtar ort. Mar shampla, is féidir leat an leagan Gaeilge de do chéad ainm a úsáid anois, b’fhéidir Sean do Sheán nó Seamus do Shéamus.
Mar gheall air seo, tá an réimse céadainm malartach againn. Sa réimse seo, chuirfeadh stiúrthóir na céadainmneacha ar thaifead leis an Roinn Coimirce Sóisialaí. Tabhair faoi deara le do thoil gur féidir leis an stiúrthóir leanúint leis an bpríomhainm a úsáid ar thaifid an CRO. Níl na céadainmneacha malartacha le feiceáil go poiblí.

Baineann an rud céanna leis an réimse Sloinne, áit a bhféadfadh gur athraigh an stiúrthóir a sloinne. D’fhéadfadh difríocht a bheith san ainm pósta/pósta mar shampla.
Tá réimse sloinne malartach againn mar atá leis an réimse céadainm. Sa réimse seo, chuirfeadh stiúrthóir an sloinne atá ar taifead leis an Roinn Coimirce Sóisialaí. Tabhair faoi deara le do thoil gur féidir leanúint leis an sloinne ar thaifid phoiblí a úsáid. Ina theannta sin, tabhair faoi deara nach bhfuil an sloinne malartach le feiceáil go poiblí.
Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar conas ainmneacha malartacha a úsáid tríd an nasc seo a leanúint Conas-ainmneacha-malartacha a úsáid

Dáta breithe

Is féidir nach bhfuil an dáta breithe atá ar taifead leis an CRO ceart. Seiceáil le do thoil an dáta breithe atá ar taifead ag an CRO. is féidir leat é seo a dhéanamh trí phróiseas comhdaithe B10 a thionscnamh agus is féidir é seo a dhéanamh trí na céimeanna seo a leanas a leanúint Conas an Stiúrthóir-dáta breithe-ar-taifid-ar-CRO a aimsiú

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin bhfoirm VIF ach an nasc seo a leanúint https://www.cro.ie/en-ie/About-CRO/Whats-New/-New-Form-VIF

Cinntigh le do thoil go bhfuil sonraí an Stiúrthóra i gceart roimh theagmháil a dhéanamh le bosca poist na rannóige agus déanfaimid athbhreithniú in am trátha. Lean an nasc seo Teagmháil-an-CRO-Stiúrthóir-ID-rannóg