Saincheisteanna Brabhsálaí
Ní mór an deimhniú digiteach ROS a luchtú isteach sa bhrabhsálaí sula n-oibreoidh an próiseas.
Seo roinnt treoracha maidir le conas é sin a dhéanamh https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/documents/ros-help/load-your-digital-certificate-windows.pdf
Cinntigh le do thoil go n-úsáideann tú an brabhsálaí céanna chun logáil isteach ar CORE agus a dhéanann tú do na Coimisinéirí Ioncaim/ROS.

 

 

Éilíonn an CRO fianáin 3ú páirtí a chumasú mar gur tríú páirtí de CORE é ROS.
Oibríonn Brabhsálaithe áirithe agus ní oibríonn daoine eile.

 • ● Oibríonn Chrome an chuid is mó den am.
 • ● Oibríonn Firefox an chuid is mó den am
 • ● Níor tuairiscíodh aon saincheisteanna le Microsoft Edge
 • ● Ní oibríonn Safari ar chor ar bith, ach oibríonn Chrome ar MAC (de ghnáth).

 

Chun síniú ar CORE ní mór duit deimhniú fo-úsáideoir gníomhach ROS a bheith eisithe agat in ainm sínitheoir CORE.
Ní mór an deimhniú a eisiúint ón uimhir chláraithe cánach nó TAIN atá ainmnithe mar an sínitheoir in CORE. (ar shlí eile, gheobhaidh tú an teachtaireacht thíos)

 

 

Ciallaíonn sé seo má theastaíonn uait cuntais chuideachta a shíniú mar Stiúrthóir, ní mór duit fo-dheimhniú a bheith eisithe ag Riarthóir ROS na cuideachta sin. Más Gníomhaire thú, ní mór duit fo-dheimhniú a bheith eisithe ag an Riarthóir EFA ROS – d’fhéadfadh sé seo a bheith ina TAIN de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim nó ina uimhir chláraithe cánach.

Ní mór fo-dheimhniú a bheith eisithe ag an EFA in ainm an Ghníomhaire arna thaifeadadh leis an CRO. Tagann an t-ainm Gníomhaire suas mar an sínitheoir.
Ba cheart go dtaispeánfadh córas CORE ainm an tsínitheora a bhfuiltear ag súil leis agus an bhfuil an sínitheoir agus an EFA (gníomhaire ríomhchomhdaithe) nó Stiúrthóir/Rúnaí.
Ní mór do EFAanna a bheith faofa ag an CRO le comhdú ar son na gcliant.
Sampla de na háiteanna inar féidir faisnéis a fheiceáil ar fhoirm CORE don BI.

 

Mura bhfuil ainm an té ar eisíodh an fo-dheimhniú dó ag teacht go díreach le hainm an tsínitheora ar CRO, nó murar eisíodh an fo-dheimhniú ón gcuntas ROS ceart féadfaidh an cineál seo earráide tarlú:

 

 

Féadfaidh earráidí eile a bheith bainteach le deimhniú an fho-úsáideoir ROS. Féadfaidh teastais a bheith ina:

 • ● In éag – ní mór teastais ROS a athnuachan gach dhá bhliain ar a laghad, nó téann siad in éag agus éiríonn siad neamhbhailí
 • ● Ar fionraí – má théann deimhniú an Riarthóra ROS in éag, cuirtear gach deimhniú fo-úsáideoir ar fionraí agus beidh siad neamhbhailí go dtí go ndéanfar deimhniú an Riarthóra ROS a athbhunú.
 • ● Cúlghairmthe – má dhéantar an deimhniú fo-úsáideoir a athnuachan, beidh an leagan roimhe seo den deimhniú neamhbhailí. Féadfaidh sé seo a bheith ina fhadhb má tá an teastas á roinnt. Má dhéanann úsáideoir amháin an deimhniú a athnuachan, beidh gach cóip den leagan roimhe seo neamhbhailí.

  Féadfaidh an Riarthóir ROS deimhniú fo-úsáideoir a chur ar fionraí nó a chúlghairm am ar bith.
  Seo thíos an cineál teachtaireachta a d’fhéadfadh tarlú:

 

Seo roinnt eolais ó na Coimisinéirí Ioncaim maidir le síniú le ROS, https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/ros-help/information-for-cro-welfarepartners-or-motortrans-customers/cro-core -úsáideoirí/innéacs.aspx

Treoracha atá sa nasc seo chun clárú le ROS: https://www.ros.ie/helpcentre/help.html#/?a=gettingStarted/getting-started

Tá treoracha ó Shuíomh na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le conas Deimhniú ROS fo-úsáideoir a chruthú le fáil ag https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/documents/ros-help/instructions-for-sub-user. pdf

Ní mór duit do dheimhniú ROS a shábháil ar do ríomhaire. Seo roinnt treoracha maidir le conas é sin a dhéanamh. https://www.revenue.ie/en/online-services/support/ros-help/getting-started-on-ros/registering-for-ros/save-your-digital-certificate.aspx

Beidh ort do Dheimhniú Sínithe Digiteach a lódáil isteach i do bhrabhsálaí. Seo roinnt treoracha maidir le conas é sin a dhéanamh.https://www.revenue.ie/en/online-services/support/documents/ros-help/load-your-digital-certificate-windows.pdf

Cinntigh le do thoil go n-úsáideann tú an brabhsálaí céanna chun logáil isteach ar CORE agus a dhéanann tú do na Coimisinéirí Ioncaim/ROS. Má tá fadhbanna agat le ROS, lean an nasc seo le do thoil. https://www.revenue.ie/en/online-services/support/ros-help/something-is-not-working/issues-logging-into-ros/index.aspx

Ionad Cabhrach ROS: https://www.ros.ie/helpcentre/help.html