Is í an Oifig um Chlárú Cuideachtaí (CRO) an stór lárnach d’fhaisnéis reachtúil phoiblí ar chuideachtaí agus ainmneacha gnó na hÉireann. Stóráiltear an fhaisnéis seo ar chuideachtaí Éireannacha agus ar ainmneacha gnó go leictreonach mar shonraí agus mar íomhánna doiciméad ar bhunachar sonraí. Soláthraíonn CRO rochtain ar na sonraí seo ar roinnt bealaí:

1. Cuardach Cuideachta
Is féidir teacht ar roinnt faisnéise Ainm Cuideachta agus Gnó saor in aisce trí shuíomh Gréasáin an CRO tríd an áis Cuardach Cuideachta (CORE). Nuair a chuirtear Ainm na Cuideachta nó an Ghnó isteach, taispeántar an t-eolas seo a leanas nuair is cuí, saor in aisce: Uimhir, Táscaire Gnó, Ainm, Seoladh, Dáta Cláraithe, Stádas, Stádas, Dáta Tuairisceáin Bliantúil Deiridh, An Chéad Dáta Tuairisceáin Bliantúil Eile, An Bhliain Chuntasaíochta Deiridh Dáta, Cineál

Tá rogha ann freisin féachaint ar liosta aighneachtaí a chomhdaigh nó a bhaineann le cuideachta ar bith leis an CRO. Is féidir an fhaisnéis seo a leanas a fheiceáil ansin: Uimhir Aighneachta, Uimhir an Doiciméid, Uimhir na Cuideachta, Táscaire Gnó na Cuideachta, Cineál Aighneachta, Cineál Doiciméid, Stádas Aighneachta, Dáta Faighte, Dáta Éifeachtach, Cuntais Comhdaithe Suas chun Dáta (infheidhme maidir le Cuntais amháin), Dáta Scanta, Líon na Leathanaigh, Méid an Chomhaid.

 

2. API Seirbhísí Oscailte
Tugann an CRO an cumas d’fhorbróirí bogearraí an áis Cuardach Cuideachta (atá leagtha amach thuas) a chomhtháthú ina bhfeidhmchláir féin trí úsáid a bhaint as sraith de Sheirbhísí Gréasáin RESTful ar a dtugtar “Seirbhísí Oscailte”. Cumasaíonn sé seo úsáid a bhaint as sonraí bunúsacha Cuideachta agus Aighneachta laistigh d’iarratais ar leith. Tá an tseirbhís saor in aisce ach faoi réir téarmaí agus coinníollacha CRO, agus polasaí úsáide inghlactha.

Is féidir freisin do shealbhóirí Cuntas Custaiméara atá cláraithe le haghaidh Seirbhísí Oscailte sruthú doiciméad ón CRO a chomhtháthú ina n-iarratas. Ligeann sé seo d’fhorbróirí doiciméad a thaispeáint le haighneacht go díreach chuig a gcuid custaiméirí agus an t-am tosaigh a bhaineann le híomhá a cheannach a laghdú go mór.

Tá an costas in aghaidh na híomhá mar a chéile agus atá sé chun an íomhá a cheannach go díreach trí shuíomh cuardaigh na cuideachta CRO.

NB. Ba cheart go mbeadh leibhéal áirithe inniúlachta ríomhchláraithe agus taithí ar sheirbhísí gréasáin ag forbróirí bogearraí ar mian leo leas a bhaint as an méid sin roimhe seo.

Faisnéis theicniúil ar Sheirbhísí Oscailte CRO. – https://services.cro.ie/

 

3. Doiciméid Sonracha Cuideachta
Is féidir Asphriontaí Cuideachta agus Aighneachtaí Cuideachta aonair a cheannach (tá táillí reachtúla cuardaigh agus aisghabhála i gceist) agus rochtain a fháil orthu trí shuíomh Gréasáin an CRO.

Trí úsáid a bhaint as an tsaoráid Cuardach Cuideachta a leagtar amach thuas, a luaithe a chuirtear Ainm Cuideachta nó Gnó isteach, is féidir le húsáideoirí roghnú ‘féachaint ar liosta na n-aighneachtaí’ agus ceann a roghnú, nó ‘iarraidh ar asphrionta cuideachta’. Is léargas é asphrionta na cuideachta ar Chuideachta ag an am sin agus tá sonraí ann maidir lena hAinm, a hAinm Roimhe Seo, Oifig Chláraithe, Cineál, Sonraí Corpraithe agus Tuairisceán Bliantúil, Muirir Urraithe, Stiúrthóirí agus Rúnaí, agus Liosta Aighneachtaí. Íoctar as an doiciméad/na doiciméid roghnaithe ansin agus seachadtar iad go díreach chuig seoladh ríomhphoist sonraithe an chustaiméara.

 

4. Sonraí Bulc
Soláthraíonn an CRO, faoi cheadúnas agus ar tháille, sonraí ainmneacha cuideachta agus gnó i bhformáid bhulc d’úsáideoirí ardtoirte. Is faisnéis cuideachta iad na sonraí seo maidir le gach cuideachta ar an gclár. Soláthraíonn CRO íomhánna de dhoiciméid freisin d’úsáideoirí bulc faoi cheadúnas, arís ar tháille a íoc.

NB. Faoi láthair níl aon roghanna ann maidir le fo-thacair de na sonraí bulc a cheannach.

Soláthraítear sonraí bulcacha trí shleachta arna n-uaslódáil go laethúil ag an CRO chuig suíomh slán agus atá ar fáil le híoslódáil do chustaiméirí sonraí bulc ag baint úsáide as dintiúir logáil isteach aonair. Teastaíonn leibhéal áirithe inniúlachta teicniúla chun na sonraí a úsáid.

Tuilleadh sonraí ar bhulc-shonraí , costais, forálacha ceadúnais, agus custaiméirí reatha

 

5. Clár Gnó na hEorpa (EBR)
Eagraíocht pan-Eorpach is ea an Clár Gnó Eorpach (EBR) a sholáthraíonn doiciméid Chlár Cuideachtaí ar fud na hEorpa. Féadfaidh úsáideoirí deiridh EBR EBR a úsáid chun Próifílí Cuideachta na gcuideachtaí atá cláraithe le CRO a fháil. Áiríonn sé seo dáta clárúcháin, cineál agus stádas cuideachta, agus seoladh na hoifige cláraithe. Féadfaidh úsáideoirí deiridh EBR a úsáid freisin chun fothacar a fháil de na cineálacha doiciméad CRO atá ar fáil, lena n-áirítear Tuairisceáin Bhliantúla, Cuntais Bhliantúla, Meabhrán agus Airteagail agus roinnt doiciméad eile. Níl aon sonraí ná doiciméid ar an gClár Gnó Eorpach. Cuirtear aon iarratais ar aghaidh chuig an CRO a chomhlíonann iad go dinimiciúil.

 

6. Údaráis Phoiblí
Tá comhaontuithe ag an CRO le roinnt údarás poiblí maidir le húsáid a sonraí.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi rochtain a fháil ar shonraí CRO, déan teagmháil le do thoil le itcro@cro.ie