Foráiltear le haghaidh ainm cuideachta a fhorchoimeád faoi ailt 28 agus 29 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Tá an áis áirithinte ainm cuideachta, a cheadaíonn ainm cuideachta a fhorchoimeád ar feadh tréimhse suas le 28 lá, ar fáil i bhfoirm leictreonach amháin agus is féidir í a fháil in CORE sa rannán “Comhad Foirm”. Is féidir ainm cuideachta a fhorchoimeád do chuideachta nua nó do chuideachta atá ann cheana a athraíonn a hainm. Tabhair faoi deara, áfach, nach féidir leat Ainm Gnó (Trádála) a chur in áirithe.

Mura ndiúltaítear láithreach don ainm molta déanfaidh an CRO é a mheas agus cuirfear é sin in iúl duit laistigh de 5 lá oibre ón scéal. Is é costas an iarratais seo ná €25.00, ar féidir é a íoc roimh ré le cárta creidmheasa nó a ghearradh ar do chuntas sa CRO. Eiseofar admháil láithreach ar an scáileán agus tabharfar faoi deara é seo freisin i do spás oibre taobh istigh de CORE .

Má bhreithnítear agus má dhiúltaítear d’iarratas tabharfar cuireadh duit d’iarratas a mhodhnú agus é a chur isteach arís saor in aisce. Ní gá é seo a chur isteach láithreach. Is féidir an modhnú seo a dhéanamh arís go dtí go nglacfar le d’iarratas. Má ghlactar le d’iarratas cuirfear é sin in iúl duit trí ríomhphost agus cuirfear teastas RCN i do spás oibre in CORE .

Cuirfear an t-ainm in áirithe ar feadh 28 lá mar a léirítear ar Theastas an RCN. Cuirfear i gcuimhne duit trí ríomhphost tar éis 23 lá ón dáta éaga. Ba cheart duit an Deimhniú RCN a phriontáil agus é a chur isteach le d’iarratas ar chuideachta nua. Má chuirtear é seo i láthair laistigh den 28 lá sonraithe laghdófar an táille de €25.00.

Deimhniú RCN Ní Nóta Creidmheasa é
Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir an laghdú ar tháillí a thabhairt ach amháin má chuirtear an deimhniú RCN i láthair leis an iarratas cuideachta nua. Ní féidir é a chur i láthair níos déanaí ná ní féidir é a úsáid i dtaca le comhduithe eile. Ní nóta creidmheasa é an Deimhniú RCN.

Féadfaidh tú síneadh a chur leis an áirithint 28 lá eile agus cosnóidh sé seo €25.00 eile. Ní fhéadfar an forchoimeádas a fhadú níos faide ná seo agus beidh gá le hiarratas nua ina dhiaidh sin. Ba cheart duit fós an Deimhniú RCN a phriontáil agus é a chur isteach le d’iarratas ar chuideachta nua. Má chuirtear é seo i láthair taobh istigh de 28 lá – fadaithe suas go 56 lá anois – fanann an laghdú iomlán ar tháillí ag €25.00.

Teagmháil
Má tá aon cheist agat maidir leis an gcóras seo déan teagmháil le do thoil le:
Fón (01) 804 5200
Íosghlao 1890 220226
ríomhphost: info@cro.ie