Príomhchúiseanna le Teip Meaitseála
Má chuireann tusa, an láithreoir, B1, A1, B10, nó B69 isteach agus má fhaigheann tú freagra uathoibrithe a deir, “Bhí UPSP/IPN amháin nó níos mó neamhbhailí, nó níor mheaitseáil ainmneacha nó dátaí breithe,” is cúis leis an earráid stiúrthóir amháin nó níos mó nach meaitseálann ar cheann amháin nó níos mó de na ceithre phíosa faisnéise seo a leanas:

Do shealbhóirí IPN (a ghintear ó VIF Cláraithe)

  • ● Céad Ainm Cláraithe
  • ● Sloinne Cláraithe
  • ● Dáta Breithe
  • ● IPN

Úsáidtear an IPN anois don RBO freisin. Maidir le baill nua den RBO, tá feidhm ag na rialacháin chéanna a bhaineann le “Stiúrthóireacht nua”. Caithfidh na Céadainmneacha agus na Sloinnte a chuirtear isteach ar thairseach CORE agus an Phríomhfhoirm RBO a bheith mar an gcéanna.

Stiúrthóireachtaí láithreacha

Caithfidh an t-ainm a chuirtear isteach ar thairseach CORE don Fhoirm VIF a bheith ag teacht go díreach le taifead CRO ar stiúrthóireacht reatha. Beidh easaontas sna sonraí mar thoradh ar litriú éagsúla. Nuair a bhíonn stiúrthóireachtaí ann cheana féin sula gcláraítear an Fhoirm VIF, ní thairgtear dlúthmheaitseáil.

Stiúrthóireachtaí nua

Caithfidh an t-ainm a chuirtear isteach ar thairseach CORE don Fhoirm VIF a bheith díreach mar a chéile le sonraí an cheapacháin stiúrthóra nua.

 

IPN a bhaineann le huimhreacha

Caithfidh dáta breithe an chomhdú CORE ábhartha a bheith díreach mar a chéile leis an bhfaisnéis a cuireadh isteach ar thairseach CORE don Fhoirm VIF.

 

C Tá athbhreithniú déanta agam ar Fhoirm VIF agus tugaim faoi deara go dtagann an dáta breithe ar thaifead an CRO leis an bhFoirm VIF. Táim muiníneach go bhfuil an tAinm, an IPN agus an Dáta Breithe ceart. Conas is féidir liom a sheiceáil go raibh na sonraí a cuireadh isteach ar thairseach CORE i gceart? Creidim go mb’fhéidir go raibh earráid maidir le hiontráil sonraí.

A Téigh go Mo Chomhdú ar do dheais CORE.
Téigh go cluaisín Cláraithe.

 

 

Íoslódáil agus Féach ar an Doiciméad Aighneachta
Seo é an téacs cruinn agus an dáta breithe a chuir tú isteach ar thairseach CORE
Féadfaidh tú athscrúdú a dhéanamh an raibh iontráil sonraí an dáta breithe cláraithe go mícheart.
Má tá sé mícheart, seol ríomhphost chuig crodirectorid@enterprise.gov.ie le do thoil agus déanfaimid freastal ar iarratas nua agus eiseoimid IPN nua.

Caithfidh sé seo a bheith díreach mar an gcéanna leis an bhfoinse

 

C Is mise láithreoir na Foirme VIF ach níl an IPN faighte agam fós. Cá fhad a thógfaidh sé?

Tugtar tosaíocht do chlárú Foirm VIF, mar thoradh air sin, ba cheart an IPN a eisiúint laistigh de 1-2 lá i ngnáth-amanna slánúcháin, ach tabhair faoi deara go bhfuil sé seo ag brath ar an méid a fhaigheann an CRO, le linn na buaicthréimhse comhdaithe. is dócha go dtiocfaidh méadú suntasach ar amanna

 

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfaighidh sealbhóir an tseolta ríomhphoist a cuireadh isteach ar thairseach CORE an fógra cláraithe faoin IPN.

 

 

C Chuir mé (an láithreoir) mo sheoladh ríomhphoist féin isteach sa réimse seo ach níl an IPN faighte agam fós?

A Seiceáil litriú an seoladh ríomhphoist a cuireadh isteach. Ní seiceálann foireann an CRO litriú agus mar sin is féidir go gcaithfear an seoladh ríomhphoist a athrú. Seol ríomhphost le do thoil crodirectorid@enterprise.gov.ie

Ní hionann an Uimhir Aonán agus an IPN, faigheann gach duine agus gach aonán ar Chlár an CRO uimhir aitheantais uathúil i gcomhthráth agus tá seacht ndigit aige freisin, rud a fhágann go ndéanann láithreoirí í a chur amú don IPN.

 

 

Má theipeann ar d’aighneacht fós tar éis duit an chomhairle fabhtcheartaithe thuas a thriail, seol ríomhphost chuig crodirectorid@enterprise.gov.ie leis an ábhar seo a leanas:

(Cuir isteach Cineál na Foirme) – IPN Uimhirbhainteach – (Cuir isteach Tagairt Comhdaithe SR)
Ina dhiaidh sin tá cur síos gairid ar an gceist i gcorp an ríomhphoist.