Freagraíonn an leathanach seo cuid de na ceisteanna is coitianta a chuirtear maidir leis an CRO.

Déileálann an dara leathanach Ceisteanna Coitianta le tuairisceáin bhliantúla, morgáistí, leachtuithe, baint den chlár agus athchóirithe.

Féach ar na Ceisteanna Coitianta maidir le Comhdú Ar Líne le haghaidh ceisteanna maidir le CORE.

 

Conas is féidir liom íocaíocht a dhéanamh as doiciméid a thaisceadh leis an CRO?
Cad is cuideachta ann?
Cad is ainm gnó ann?
Cad is cuideachta sheachtrach ann?
Conas is féidir liom cuideachta a chlárú?
Conas is féidir liom ainm cuideachta a chur in áirithe?
An gciallaíonn clárú ainm cuideachta go bhfuil trádmharcanna cosanta freisin?
Cé chomh tapa agus is féidir liom cuideachta a ionchorprú?
An féidir liom meabhrán agus airteagail chomhlachais teimpléid a cheannach ón CRO?
An féidir liom Séala Cuideachta a fháil ón CRO?
An féidir liom uimhir Bosca Poist a úsáid mar sheoladh?
Conas a athraím oifig chláraithe na cuideachta?
An gcaithfidh an chuideachta gnó a dhéanamh sa Stát?
Níl ach stiúrthóir amháin agam?
An féidir le féimheach neamhurscaoilte a bheith ina stiúrthóir?
An gcaithfidh na stiúrthóirí a bheith ina gcónaí in Éirinn?
Conas a athraím faisnéis an stiúrthóra don chuideachta?
Cén fhaisnéis a chaithfidh a bheith ar chinn litreach na cuideachta?
Cá bhfaighidh mé foirm um Aistriú Scaireanna?
Conas a chláraím Ainm Gnó?
Conas a athraím an fhaisnéis ar ainm gnó?
Cén fhaisnéis a chaithfidh a bheith ar chinn litreach le haghaidh ainm gnó?
An bhfuil gnéithe slándála ar dheimhniú clárúcháin?
Conas a scoirfidh mé ainm gnó?
Tuilleadh Ceisteanna Coitianta

 

Conas is féidir liom íocaíocht a dhéanamh as doiciméid a thaisceadh leis an CRO?
Is féidir íocaíocht a dhéanamh ag:

 • Airgead tirim (níl sé inmholta airgead tirim a sheoladh tríd an bpost),
 • Ordú Airgid Poist,
 • Dréacht bainc/seic,
 • Cártaí Creidmheasa/Léasair: is féidir iad a úsáid le haghaidh cuardaigh cuideachta ar líne nó le haghaidh taiscí ar líne chuig cuntas custaiméara.
  Tabhair faoi deara le do thoil: Ní ghlactar le haon íocaíocht airgid nó seic le haghaidh foirmeacha ar líne amháin.
 • Ba cheart orduithe airgid poist/dréachtaí bainc/seiceanna a dhéanamh iníoctha leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí (teideal iomlán).

  Níl airgeadra eachtrach, steirling ná míreanna euro a tharraingítear ar bhainc lasmuigh de Phoblacht na hÉireann inghlactha, mar gheall ar tháillí seirbhíse ar imréiteach seic. Ní mór íocaíochtaí ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann do chlárú doiciméad, iarratais ar dhoiciméid agus seirbhísí ilghnéitheacha, a bheith ar dhréacht bainc ainmnithe in euro arna tharraingt ar bhanc i gcóras imréitigh na hÉireann.

  Féach an nasc le haghaidh Cuntas Custaiméara a Oscailt leis an CRO.

  Le haghaidh taiscí ar líne chuig cuntas custaiméara, féach Logáil isteach sa Chuntas .

  Ar ais go barr

   

  Cad is cuideachta ann?
  Is foirm dhlíthiúil eagraíochta gnó í cuideachta. Is eintiteas dlíthiúil ar leith é agus, mar sin, tá sé scartha agus éagsúil uathu siúd a ritheann é. Is í an chuideachta (agus ní na scairshealbhóirí aonair) an duine cuí le bheith inagartha sa chás go dtabhóidh an chuideachta fiacha a fhanann gan íoc, in ainneoin éilimh. Tagann cuideachta atá cláraithe faoi Acht na gCuideachtaí 2014 chun bheith ina comhlacht corpraithe amhail agus ón dáta a luaitear ina deimhniú corpraithe. Tá dliteanas teoranta ag formhór mór na gcuideachtaí corpraithe freisin agus bíonn orthu tuairisceáin bhliantúla a chomhdú agus fógra faoi athrú ar a gcuid sonraí a chur isteach.

  Ar ais go barr

   

  Cad is ainm gnó ann?
  Is ainm trádála é ainm gnó agus tá sé éigeantach ainm gnó a chlárú, má sheolann aon duine aonair nó comhpháirtíocht (cibé acu comhdhéanta de dhaoine aonair nó comhlachtaí corpraithe nó aon teaglaim den dá cheann) nó aon chomhlacht corpraithe gnó faoi ainm seachas a (h)ainm fíor féin. ainmneacha. Is é an cuspóir atá leis féiniúlachtaí na ndaoine aonair, na gcomhpháirtíochtaí nó na gcomhlachtaí corparáideacha sin atá mar an t-eintiteas dlíthiúil taobh thiar den ainm gnó a phoibliú. Ní chruthaítear aon eintiteas dlíthiúil nua nuair a chláraítear an t-ainm gnó. Ní thugann cruthú ainm gnó dliteanas teoranta. Ní chaithfidh ainm gnó cuntais bhliantúla a chomhdú.

  Ar ais go barr

   

  Cad is cuideachta sheachtrach ann?
  Is éard is clárú cuideachta sheachtrach ann nuair a bhunaíonn cuideachta atá corpraithe i ndlínse eachtrach Brainse in Éirinn.

  Ar ais go barr

   

  Conas is féidir liom cuideachta a chlárú?
  Is eintiteas dlíthiúil í cuideachta atá ar leithligh ó na daoine sin ar leo nó ar a ritheann an chuideachta. Chun Cuideachta a Ionchorprú ní mór roinnt céimeanna riachtanacha a leanúint. Comhlánaítear Foirm A1 agus cuirtear isteach é mar aon le meabhrán agus airteagail chomhlachais.

  Ar ais go barr

   

  Conas is féidir liom ainm cuideachta a chur in áirithe?
  Níl an tseirbhís seo ar fáil ach ar líne ag https://core.cro.ie . Tá clárú le CORE saor in aisce . Is féidir an t-ainm a chur in áirithe ar feadh 28 lá agus is é costas an iarratais seo ná €25.00, ar féidir é a íoc roimh ré le cárta creidmheasa nó a ghearradh ar do chuntas sa CRO. Má chuirtear é seo i láthair laistigh den 28 lá sonraithe laghdófar an táille ionchorpraithe de €25.00. Féach Ainm na Cuideachta Reserve . Ní féidir leat ainm gnó (ainm trádála) a chur in áirithe.

  Ar ais go barr

   

  An gciallaíonn clárú ainm cuideachta go bhfuil trádmharcanna cosanta freisin?
  Níl. Féach Ainm na Cuideachta le haghaidh sonraí ar na forálacha maidir le hainmneacha. Tá dlí trádmharcanna ar leithligh ó dhlí na gcuideachtaí. Chun tuilleadh eolais a fháil ar thrádmharcanna, féach le do thoil ar shuíomh Gréasáin Oifig na bPaitinní

  Ar ais go barr

   

  Cé chomh tapa agus is féidir liom cuideachta a ionchorprú?
  Braitheann corprú cuideachta ar an Modh Clárúcháin . Is féidir clárú trí úsáid a bhaint as scéimeanna A1 nó Fe Phrainn ar Líne. Teastaíonn bunú na scéimeanna seo agus níl siad oiriúnach le haghaidh corprú aonuaire cuideachta. Úsáideann láithreoirí a chomhdaíonn go minic na scéimeanna seo.

  Ar ais go barr

   

  An féidir liom meabhrán agus airteagail chomhlachais theimpléid a cheannach ón CRO?
  Níl. Ní sholáthraíonn an CRO dréachtaí den mheabhrán comhlachais nó den airteagail chomhlachais (bunreacht) a bheidh le húsáid ag cuideachtaí. Is féidir samplaí de na doiciméid seo a fháil ó stáiseanóireachta dlí, ó chuntasóirí, ó aturnaetha nó ó ghníomhairí foirmithe cuideachta. Leagann Acht na gCuideachtaí 2014 amach ina Sceidil an fhormáid le haghaidh comhdhéanamh cineálacha éagsúla cuideachtaí. Féach ar shuíomh Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann .

  Ar ais go barr

   

  An féidir liom Séala Cuideachta a fháil ón CRO?
  Ní féidir leis an CRO Rónta Cuideachta a sholáthar. Is féidir iad seo a cheannach ó stáiseanóireacht dlí/dlí.

  Ar ais go barr

   

  An féidir liom uimhir Bosca Poist a úsáid mar sheoladh?
  Ní féidir, ní mór don oifig chláraithe a bheith ina suíomh fisiceach. Féach ar fhaisnéis na hOifige Cláraithe . Ní mór do stiúrthóir a ghnáthsheoladh cónaitheach a lua.

  Ar ais go barr

   

  Conas a athraím oifig chláraithe na cuideachta?
  Foirm B2 . Is féidir an fhoirm um athrú oifigí cláraithe a chomhlánú ar líne saor in aisce ag https://core.cro.ie .

  Ar ais go barr

   

  An gcaithfidh an chuideachta gnó a dhéanamh sa Stát?
  Caithfidh, ní mór do chuideachta gníomhaíocht a dhéanamh sa Stát. Tá faisnéis maidir le haicmiú cód Nace ar fáil anseo freisin. Féach Gníomhaíocht sa Stát le do thoil.

  Ar ais go barr

   

  An féidir liom ach stiúrthóir amháin a bheith agam?
  Caithfidh beirt stiúrthóirí ar a laghad a bheith ag gach cineál cuideachta – féach faisnéis Oifigeach Cuideachta – seachas an cineál cuideachta TEO ar féidir stiúrthóir amháin a bheith aici. Caithfidh rúnaí ar leith a bheith ag cuideachta aon-stiúrthóra TEO.

  Ar ais go barr

   

  An féidir le féimheach neamhurscaoilte a bheith ina stiúrthóir?
  Níl. Ní féidir le féimheach neamhurscaoilte gníomhú mar oifigeach cuideachta. Féach Alt 132 d’Acht na gCuideachtaí 2014 .

  Forálann Alt 132 d’Acht na gCuideachtaí 2014, má ghníomhaíonn aon duine, ar féimheach neamhurscaoilte é mar oifigeach nó go nglacann sé nó sí páirt go díreach nó go hindíreach i gcur chun cinn, i bhfoirmiú nó i mbainistiú cuideachta ar bith ach amháin le cead ón Ard-Chúirt, beidh sé ciontach i gcion a bhféadfaidh an CEA a ionchúiseamh go hachomair.

  Ciallaíonn féimheach neamhurscaoilte duine a ndearbhaíonn cúirt laistigh den Stát nó in áit eile é a bheith féimheach, nach bhfuil deimhniú urscaoilte nó a choibhéis faighte aige sa dlínse iomchuí.

  Ar ais go barr

   

  An gcaithfidh na stiúrthóirí a bheith ina gcónaí in Éirinn?
  Ní féidir, ba cheart go mbeadh cónaí ar stiúrthóir amháin ar a laghad sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), agus is rogha eile é banna a chomhdú. Féach faisnéis Oifigeach Cuideachta .

  Ar ais go barr

   

  Conas a athraím faisnéis an stiúrthóra don chuideachta?
  Comhlánaítear foirm B10 chuig an Stiúrthóir a Athrú nó chuig an Rúnaí . Úsáidtear Foirm B10 chun athrú seolta, éirí as oifig, ceapachán nó bás stiúrthóra nó rúnaí a thaifeadadh. Is féidir Foirm B10 a chomhlánú ar líne saor in aisce ag https://core.cro.ie .

  Ar ais go barr

   

  Cén fhaisnéis a chaithfidh a bheith ar chinn litreach na cuideachta?
  Féach le do thoil ar leathanach Cinn Litreach agus ar Bhileog Faisnéise 7 le haghaidh sonraí.

  Ar ais go barr

   

  Cá bhfaighidh mé foirm um Aistriú Scaireanna?
  Ní cheanglaítear ar chuideachta an CRO a chur ar an eolas faoi aistrithe scaireanna ag am an aistrithe. Léireofar an t-aistriú sa chéad tuairisceán bliantúil eile a chomhdóidh an chuideachta. Ní foirm CRO í an fhoirm aistrithe stoic agus níor cheart í a chomhdú leis an CRO. Ní mór tuairisceán dleachta stampa a chomhdú ar líne leis na Coimisinéirí Ioncaim má tá an fhoirm aistrithe stoic inmhuirir do dhleacht stampa. Le haghaidh faisnéise ar dhleacht stampa agus tuairisceáin dleachta stampa a chomhdú, féach www.revenue.ie .

  Ar ais go barr

   

  Conas a chláraím Ainm Gnó?
  Ní chruthaítear eintiteas le pearsantacht dhlítheanach ar leith mar thoradh ar ainm gnó a chlárú. Ní chruthaítear eintiteas le pearsantacht dhlítheanach ar leith mar thoradh ar ainm gnó a chlárú. Tá roinnt céimeanna riachtanacha ag baint le Clárú Ainm Gnó agus baineann sé le comhpháirtíocht nó cuideachta aonair a nochtadh go bhfuil gnó á sheoladh aige/aici faoi ainm nach bhfuil ainm an duine aonair nó ainmneacha na gcomhpháirtithe go léir nó an t-ainm corparáideach, gan ainm. aon bhreis, de réir mar a bheidh. Is é an t-aonán dlíthiúil úinéir an ainm gnó – an duine nó na daoine aonair nó cuideachta a chláraigh an t-ainm. Is féidir leat an Clár Ainmneacha Gnó a sheiceáil trí úsáid a bhaint as an Áis Chuardaigh ar an suíomh.

  Ar ais go barr

   

  Conas a athraím an fhaisnéis ar ainm gnó?
  Ní mór foirm RBN2 a chomhlánú. Tá trí chineál éagsúla ann. Féach ar Athrú Faisnéise – leathanach Ainmneacha Gnó .

  Ar ais go barr

   

  Cén fhaisnéis a chaithfidh a bheith ar chinn litreach le haghaidh ainm gnó?
  Féach Bileog Faisnéise 7 le haghaidh sonraí.

  Ar ais go barr

   

  An bhfuil gnéithe slándála ar dheimhniú clárúcháin?
  Tá. Ní eisítear deimhnithe clárúcháin anois ach i bhformáid leictreonach. Féach leathanach Teastais le haghaidh tuilleadh eolais.

  Ar ais go barr

   

  Conas a scoirfidh mé ainm gnó?
  Cuirtear Foirm RBN3 isteach agus níl aon táille comhdaithe uirthi.

  Ar ais go barr

   

  Tuilleadh Ceisteanna Coitianta
  Le freagraí a fháil ar cheisteanna a bhaineann le Tuairisceáin Bhliantúla, Athchóirithe agus Baint Dheonach den Chlár, agus Deimhnithe Dúblacha, tabhair cuairt le do thoil ar Leathanach 2 de na CCanna .

  Ar ais go barr