Ar an leathanach seo tá freagraí ar cheisteanna coitianta. Má tá deacrachtaí agat leis an gcóras comhdúcháin ar líne ba cheart duit na Ceisteanna Coitianta seo a léamh ar dtús. Mura dtugtar freagra ar do cheist déan teagmháil le Deasc Chabhrach an CRO le do thoil.

Tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin CORE

Ceisteanna Coitianta

Cad é CORE?
Conas a chláraím in CORE?
Cad iad na buntáistí a bhaineann le CORE a úsáid?
Cad iad na foirmeacha is féidir a chomhdú ar líne?
Inis dom conas is féidir liom Tuairisceán Bliantúil a chomhdú in CORE?
Cad a theastaíonn uaim ar mo ríomhaire?
Cad é mo Spás Oibre agus cén fáth nach féidir liom mo chuid aighneachtaí go léir a fheiceáil i mo Spás Oibre?
Conas is féidir liom doiciméad a chomhdaítear in CORE a leasú?
Rinne mé dearmad ar mo phasfhocal. Cad a dhéanaim?
Conas a chuirim Ainm Cuideachta in áirithe?
Níor phriontáil mo leathanach sínithe. Cad a dhéanaim?
Cá háit le dul chun tuilleadh eolais a fháil?
Conas is féidir liom míreanna aníos a chumasú?

 

Cad é CORE?
Is é CORE ( Timpeallacht um Chlárú Cuideachtaí Ar Líne ) áis comhdaithe ar líne na hOifige um Chlárú Cuideachtaí. Forbraíodh é chun ligean duit, mar chustaiméir CRO, féachaint i dtimpeallacht shlán, phríobháideach, ar fhaisnéis cothrom le dáta ar na cuideachtaí a ndéanann tú comhdú dóibh.

Cuirfidh CORE ar do chumas :-

* Doiciméid a chomhdú ar líne (is féidir roinnt doiciméad a chomhdú saor in aisce)

* Seiceáil stádas do chuideachtaí i liostaí ar féidir iad a shórtáil in orduithe éagsúla

* Faigh fógra faoi chomhdú na gcuideachtaí i do phunann agus faoi athruithe ar stádas na ndoiciméad sin

* Bí ag faire ar do chuideachtaí

* Faigh iarmhéid do Chuntais CRO , idirbhearta agus ráitis

Ar ais go barr

 

Conas a chláraím in CORE?
Chun leas a bhaint as CORE ní mór duit a bheith i d’úsáideoir cláraithe. Tá clárú saor in aisce .

Nuair a chláraíonn tú, úsáidfidh tú do sheoladh ríomhphoist mar ainm úsáideora agus ansin roghnóidh tú pasfhocal. Ní bheidh ort ach clárú uair amháin agus ina dhiaidh sin is féidir leat foirmeacha a chomhdú don oiread cuideachtaí agus is mian leat.

Más cleachtas cuntasaíochta nó gníomhaire comhdaithe thú, cláraigh in CORE in ainm do chleachtais féin, ag baint úsáide as d’ainm gnó féin nó d’uimhir cuideachta féin. Ní gá duit logáil isteach ar leith do gach cuideachta a bhfuil tú ag iarraidh a chomhdú.

Ar ais go barr

 

Cad iad na buntáistí a bhaineann le CORE a úsáid?
Tuairisceán Bliantúil

Is féidir leat do Thuairisceán Bliantúil a chomhdú trí CORE ar €20 . Tá 56 lá agat ó Dáta do Thuairisceáin Bhliantúil chun do thuairisceán a chomhdú ar líne Tá 56 lá eile agat ansin ón dáta a chomhdaíonn tú ar líne chun an leathanach sínithe, cuntais agus íocaíocht a fháil don CRO. Tá sé éigeantach an tuairisceán bliantúil agus na ráitis airgeadais ghaolmhara a chomhdú go leictreonach.

Ainmneacha Gnó

Is féidir leat d’Ainm Gnó a chomhdú trí CORE ar €20 , ar leathphraghas an chomhdaithe ar pháipéar. Is féidir leat leas a bhaint as clárú níos tapúla freisin mar tugtar tús áite do dhoiciméid a chomhdaítear ar líne.

Doiciméad Morgáiste – foirm C1 – táille comhdaithe €40. Ó mhí an Mheithimh 2015, is féidir clárú a dhéanamh freisin trí fhoirmeacha C1a agus C1b (nós imeachta dhá chéim) C1a €40 a chur isteach. Níl aon táille ar C1b. Tá sé éigeantach foirmeacha C1, C1a agus C1b a chomhdú ar líne.

Athrú ar Oifig Chláraithe (Foirmeacha B2, B3, F4, RBN2/A/B) SAOR IN AISCE , coigilt de €15. Tá comhdú leictreonach na foirme B2 éigeantach.

Athrú ar an Rúnaí ar an Stiúrthóir (Foirm B10 ) SAOR IN AISCE. Tá sé éigeantach foirm B10 a chomhdú go leictreonach.

Rúin (G1 agus G2) SAOR IN AISCE , coigilt de €15

Rún ainm Cuideachta Theoranta a athrú €50 ar leathphraghas an chomhdaithe ar pháipéar. Foirm A1 agus Ainm Cuideachta Áirithinte – is féidir iad a chomhlánú ar CORE freisin.

Ar ais go barr

 

Cad iad na foirmeacha is féidir a chomhdú ar líne?
Is féidir leat iad seo a leanas a chomhdú ar RÁTA LAGHDAITHE agus leas a bhaint as clárú níos tapúla:

– Ainm Gnó Duine Aonair (Foirm RBN1) €20 (seachas €40 ar pháipéar)

– Comhpháirtíocht Ainm Gnó (Foirm RBN1A) €20 (seachas €40 ar pháipéar)

– Ainm Gnó Comhlacht Corparáideach (Foirm RBN1B) €20 (seachas €40 ar pháipéar)

– Athrú ar Ainm na Cuideachta (Foirm Rún Speisialta G1Q) do €50 (seachas €100 ar pháipéar)

– Tuairisceán Bliantúil (B1) le haghaidh €20. Tá sé éigeantach an tuairisceán bliantúil a chomhdú go leictreonach.

– A1 €50. Cuir Ainm na Cuideachta in áirithe do €25

Is féidir leat na foirmeacha seo a leanas a chomhdú SAOR IN AISCE agus leas a bhaint as clárú níos tapúla:

– Athrú ar shonraí an rúnaí/stiúrthóra (Foirm B10). Tá comhdú leictreonach na foirme B10 éigeantach.

– Athrú seolta (Foirmeacha B2, B3, F4, RBN2/A/B). Tá comhdú leictreonach na foirme B2 éigeantach.

– Rúin speisialta (Foirm G1) agus aon doiciméad arna thaisceadh ina leith

– Gnáthrún (Foirm G2) agus aon doiciméad a taisceadh i ndáil leis

– Fógra Údaraithe/Cúlghairm Gníomhaire Ríomhchomhdaithe

– Ainm gnó a scor (Foirm RBN3)

Ar ais go barr

 

Inis dom conas is féidir liom Tuairisceán Bliantúil a chomhdú in CORE?
Is féidir leat do Thuairisceán Bliantúil a chomhdú anois trí CORE.

Má tá tú bailíochtaithe in CORE, cuir an chuideachta le do liosta ‘Mo Chuideachtaí’. Chun tú féin a bhailíochtú i CORE, Logáil isteach agus cliceáil ar ‘CORE Tools’ agus ansin ‘ Iarratais ‘. Cliceáil ar ‘ Add ‘ agus roghnaigh ‘Bailíochtú Láithreoir Láimhe’ Cuir isteach roinnt uimhreacha cuideachta agus do ghaol leis na cuideachtaí sin. Cliceáil ‘Cuir isteach

Ar ais go barr

 

Cad a theastaíonn uaim ar mo ríomhaire?
Chun comhdú ar líne ní mór duit na nithe seo a leanas a bheith agat:

– Seoladh ríomhphoist bailí

– Adobe Acrobat 9 nó níos mó ar do ríomhaire

– Is íoslódáil saor in aisce Adobe acrobat ó www.adobe.comNaisc chuig suíomh Gréasáin seachtrach . Beidh ort é seo a íoslódáil chuig do ríomhaire sula ndéanann tú comhdú leictreonach.

– A printéir

Cinntigh go bhfuil do phrintéir nasctha le do ríomhaire mar is gá duit leathanach sínithe a phriontáil amach ag deireadh comhdaithe na foirme

Ar ais go barr

 

Cad é mo spás oibre?
Gach uair a chruthaíonn tú doiciméad nua, coinnítear cóip den doiciméad sin i bhfillteán speisialta ar a dtugtar Workspace. Sa Spás Oibre feicfidh tú ceannteideal “Cuireadh isteach”. Faoin gceannteideal seo feicfidh tú roinnt deilbhíní.

Má tá d’fhoirm comhlánaithe agus seolta agat go rathúil feicfidh tú trí dheilbhín.

(1) Is cóip é an chéad íocón, do do thaifid féin, den fhoirm a chuir tú isteach.

(2) Is é an dara deilbhín do leathanach sínithe. Murar phriontáil do leathanach sínithe ar chúis ar bith, cliceáil ar an deilbhín seo chun é a oscailt arís.

(3) Cliceáil ar an tríú deilbhín chun d’fhoirm a oscailt mar chóip.
NB: Tá roinnt athruithe déanta againn le déanaí chun CORE a dhéanamh níos éifeachtaí, is é ceann de na hathruithe sin líon na ndréachtaí i spás oibre úsáideora a theorannú go dtí na 100 lá deiridh. Mar sin féin, ní scriostar nó ní chailltear aon rud. Más mian le húsáideoir aighneacht a aisghabháil roimh an dáta sin ní gá dó ach uimhir na cuideachta nó uimhir na haighneachta a chur isteach sa bharra cuardaigh díreach os cionn dréachtaí an spáis oibre. Athshlánóidh sé seo rud ar bith thar na 100 lá is déanaí.”

Ar ais go barr

 

Conas is féidir liom doiciméad a chomhdaítear in CORE a leasú?
– Logáil isteach ar ais ag baint úsáide as d’ainm úsáideora (seoladh ríomhphoist) agus do phasfhocal

– Cliceáil ar Workspace

– Ar thaobh na láimhe deise de do Spás Oibre faoin gceannteideal ‘Curtha isteach’, feicfidh tú trí dheilbhín

– Cliceáil ar an deilbhín “Oscail mar chóip”

-Déan na hathruithe riachtanacha agus cuir isteach an doiciméad arís

Gheobhaidh tú leathanach sínithe nua ar chóir é a phriontáil, a shíniú agus a phostáil chuig an Oifig seo.

Ar ais go barr

 

Rinne mé dearmad ar mo phasfhocal. Cad a dhéanaim?
Má tá dearmad déanta agat ar do phasfhocal

– Téigh go dtí an scáileán logáil isteach

IONSÁIGH an téacs – “Cliceáil ar an rogha “focal faire dearmadta” ”

 

– Líon isteach d’ainm úsáideora (seoladh ríomhphoist) agus do shloinne agus céadainm

Seolfar do phasfhocal chugat le ríomhphost.

Ar ais go barr

 

Conas a chuirim Ainm Cuideachta in áirithe?
Is féidir ainm cuideachta a chur in áirithe roimh ionchorprú ag baint úsáide as áis CORE. Roghnaigh Comhdaigh Foirm agus roghnaigh Forchoimeád Ainm Cuideachta. Seiceálfar an t-ainm le haghaidh oiriúnachta agus is féidir é a chur in áirithe ar feadh 28 lá. Féach leathanach Áirithint Ainm Cuideachta le haghaidh tuilleadh eolais.

Ar ais go barr

 

Níor phriontáil mo leathanach sínithe. Cad a dhéanaim?
Déan cinnte go bhfuil Adobe Acrobat Leagan 9 nó níos déanaí ar do ríomhaire agat. Mura bhfuil Adobe Acrobat agat beidh ort é a íoslódáil roimh leanúint ar aghaidh. Is féidir Adobe Acrobat a íoslódáil saor in aisce ag www.adobe.comNaisc chuig suíomh Gréasáin seachtrach

Nuair a bheidh Adobe Acrobat suiteáilte agat, logáil isteach ar ár gcóras comhdúcháin ar líne arís.

– Téigh go dtí do Spás Oibre

– Sa phainéal “Cuireadh isteach” agus i dtreo thaobh na láimhe deise den leathanach, cliceáil ar an deilbhín “Open Signature Page”

– Priontáil an leathanach seo Má chliceálann tú ar an “Leathanach Sínithe Oscailte” agus má fhaigheann tú earráid, (m.sh. Earráid 500) ciallaíonn sé seo nach bhfuil an leagan ceart de Adobe Acrobat ar do ríomhaire agat nó nach bhfuil sé suiteáilte i gceart.

Ar ais go barr

 

Cá háit le dul chun tuilleadh eolais a fháil?
Le haghaidh tuilleadh cúnaimh nó má tá tuairim agat maidir leis an áis comhdaithe ar líne, seol ríomhphost le do thoil : support@cro-helpdesk.cloud.gov.ie

Ar ais go barr

 

Conas is féidir liom míreanna aníos a chumasú?
Chun a bheith in ann CORE a úsáid, ní mór do bhlocálaithe aníos a chumasú.

Ní mór duit a chinntiú go bhfuil siad cumasaithe agat ar do ríomhaire sula ndéanann tú doiciméad a chomhdú Tá go leor blocálaithe aníos ar fáil ar an margadh agus cuirimid treoir ar fáil thíos maidir leis na cinn is coitianta. Baineann na socruithe seo go sonrach le do ríomhaire agus má tá deacrachtaí agat míreanna aníos a chumasú beidh ort teagmháil a dhéanamh le do sholáthraí seirbhíse féin nó le do roinn TF mar ní bheidh CRO in ann tacaíocht a sholáthar do ríomhairí aonair.

Má tá tú ag baint úsáide as Microsoft XP le Service Pack 2, tá do leagan de Internet Explorer feistithe le seachfhreastalaí ionsuite. Tá bacóirí aníos ionsuite ag go leor brabhsálaithe eile, mar Mozilla, Firefox, agus Opera. Is féidir leat barra uirlisí a úsáid freisin, mar Barra Uirlisí Google nó Yahoo Toolbar, le seachfhreastalaí ionsuite.

Internet Explorer. Firefox. ceoldráma . Mozilla. Barra Uirlisí Google . Barra Uirlisí Yahoo

Díchumasaigh Internet Explorer’s Pop-up Blocker

Chun pop-ups a dhíchumasú in Internet Explorer, téigh go dtí Uirlisí – Blocálaí aníos – Múch Pop-up Blocker . Cuimhnigh, le do thoil, do bhlocáil aníos a chur ar siúl arís nuair a bheidh an fhoirm críochnaithe agat.

Díchumasaigh Firefox’s Pop-up Blocker

Chun pop-ups a dhíchumasú i Firefox, téigh go dtí Tools – Options . Nuair atá an fhuinneog Roghanna oscailte, cliceáil ar Gnéithe Gréasáin . Ar Aghaidh, Dí-Seiceáil an Bosca Windows Popup Popup. Cliceáil OK ag bun chun glacadh leis na hathruithe. Cuimhnigh, le do thoil, do bhlocáil aníos a chur ar siúl arís nuair a bheidh an fhoirm críochnaithe agat.

Díchumasaigh Pop-up Blocker Opera

Chun míreanna aníos in Opera a dhíchumasú, téigh chuig ToolsQuick Preferences – Oscail gach mír aníos . Cuimhnigh, le do thoil, do bhlocáil aníos a chur ar siúl arís nuair a bheidh an fhoirm críochnaithe agat.

Díchumasaigh Mozilla Pop-up Blocker

Chun pop-ups a dhíchumasú i Mozilla, téigh go dtí EditPreferences . Nuair a bheidh an fhuinneog Roghanna oscailte, cliceáil ar Príobháideacht & Slándáil . Ansin, cliceáil ar an bPríomh-Windows . Ar Aghaidh, Dí-Seiceáil an Bosca Preabfhuinneog Neamh Iarrtha Bloc. Cliceáil OK ag bun chun glacadh leis na hathruithe. Cuimhnigh, le do thoil, do bhlocáil aníos a chur ar siúl arís nuair a bheidh an fhoirm críochnaithe agat.

Ag díchumasú Bharra Uirlisí Google do Phreabfhuinneog

Chun pop-ups a dhíchumasú ó Bharra Uirlisí Google, cliceáil ar Options. Nuair a bheidh an fhuinneog Roghanna Barra Uirlisí oscailte, NA-Seiceáil an Bosca Blocálaí aníos. Cliceáil OK ag bun chun glacadh leis na hathruithe. Cuimhnigh, le do thoil, do bhlocáil aníos a chur ar siúl arís nuair a bheidh an fhoirm críochnaithe agat.

Díchumasaigh Yahoo Toolbar’s Pop-up Blocker

Chun pop-ups a dhíchumasú ó Bharra Uirlisí Yahoo, Cliceáil ar an bpictiúr beag d’fhuinneog le sciath. Cliceáil ar Cumasaigh Pop-Up Blocker chun an rogha seo a dhíthiceáil. Cuimhnigh, le do thoil, do bhlocáil aníos a chur ar siúl arís nuair a bheidh an fhoirm críochnaithe agat.

Ar ais go barr