Ligeann CORE (Timpeallacht um Chlárú Cuideachtaí Ar Líne) duit, mar chustaiméir CRO, faisnéis cothrom le dáta ar chuideachtaí a ndéanann tú comhdú dóibh a fheiceáil i dtimpeallacht shlán, phríobháideach.

Ligeann CORE duit:

    – Doiciméid a chomhdú ar líne (is féidir roinnt doiciméad a chomhdú saor in aisce)
    – Seiceáil stádas do chuideachtaí i liostaí ar féidir iad a shórtáil in orduithe éagsúla
    – Faigh fógra faoi chomhduithe do chuideachtaí i do phunann agus faoi athruithe ar stádas na ndoiciméad sin
    – Faigh iarmhéid, idirbhearta agus ráitis do Chuntais CRO

 
Tá clárú le CORE saor in aisce , ní mór duit clárú le bheith in ann comhdú ar líne.

Cláraigh anseo

Tuairisceán Bliantúil
Is féidir leat do Thuairisceán Bliantúil a chomhdú trí CORE ar €20 . Tá 28 lá agat ó Dáta do Thuairisceáin Bhliantúil chun do thuairisceán a chomhdú ar líne Tá 28 lá eile agat ansin ón dáta a chomhdaíonn tú ar líne chun an leathanach sínithe, cuntais agus íocaíocht a fháil don CRO.
Tá sé éigeantach an tuairisceán bliantúil agus na ráitis airgeadais ghaolmhara a chomhdú go leictreonach.

Ainmneacha Gnó
Is féidir leat d’Ainm Gnó a chomhdú trí CORE ar €20, ar leathphraghas an chomhdaithe ar pháipéar.
Is féidir leat leas a bhaint as clárú níos tapúla freisin mar tugtar tús áite do dhoiciméid a chomhdaítear ar líne.

Doiciméad Morgáiste
Tá sé éigeantach foirmeacha C1, C1a agus C1b a chomhdú ar líne.

Athrú ar Oifig Chláraithe
Ar CORE, níl aon táille comhdaithe ar Fhoirmeacha B2, B3, F4, RBN2/A/B. Tá comhdú leictreonach na foirme B2 éigeantach.

Chun CORE a úsáid ní mór duit a bheith i d’úsáideoir cláraithe.
Tá clárú saor in aisce .

Nuair a chláraíonn tú, bain úsáid as do sheoladh ríomhphoist mar ainm úsáideora agus ansin roghnaigh pasfhocal.

Ní gá duit clárú ach uair amháin agus ina dhiaidh sin is féidir leat foirmeacha a chomhdú don oiread cuideachtaí agus is mian leat.

Más cleachtas cuntasaíochta nó gníomhaire comhdaithe thú, cláraigh in CORE in ainm do chleachtais féin, ag baint úsáide as d’ainm gnó féin nó d’uimhir cuideachta féin. Ní gá duit logáil isteach ar leith do gach cuideachta a bhfuil tú ag iarraidh a chomhdú.

 

Cinntigh go bhfuil tú féin bailíochtaithe in CORE chun do chuideachta/cuideachtaí a chur le do liosta ‘Mo Chuideachtaí’.

Logáil isteach ar CORE , agus cliceáil ar ‘CORE Tools’ agus ansin ‘ Iarratais ‘.

Cliceáil ar ‘ Add ‘ agus roghnaigh ‘Bailíochtú Láithreoir Láimhe’ Cuir isteach uimhir(eanna) na cuideachta agus an gaol atá agat leis an gcuideachta/na cuideachtaí sin. Cliceáil ‘Cuir isteach