Úsáideann an Oifig um Chlárú Cuideachtaí (CRO) ardáin éagsúla meán sóisialta. Clúdaíonn an polasaí seo ár n-úsáid reatha as na meáin shóisialta, cad is féidir leat a bheith ag súil leis ar gach ardán agus an chaoi a n-idirghníomhaíonn muid ar gach ardán.

Nasc le X (Twitter roimhe seo)

 

Ábhar
Má leanann tú CRO Ireland is féidir leat a bheith ag súil le:

 • ● Scéalta nuachta agus preaseisiúintí
 • ● Foláirimh faoi ábhar nua ar ár suíomh Gréasáin
 • ● Eolas tábhachtach agus meabhrúcháin i bhféilire an CRO
 • ● Grianghraif agus físeáin ó imeachtaí CRO
 • ● Ábhar a cheiliúrann laethanta saoire éagsúla
 • ● Naisc le cainéal YouTube CRO
 • ● Ábhar eile a mheastar a bheith cuí

 

Ag leanúint agus Retweets
Má leanann tú sinn ní chiallaíonn sé go leanfaimid ar ais thú. Ní thugann aon duine a leanann muid aon fhormhuiniú de chineál ar bith le tuiscint. Ní hionann retweets freisin agus formhuiniú.

 

Teachtaireachtaí agus Teachtaireachtaí Díreacha
Fáiltímid roimh aiseolas ónár lucht leanta agus déanfaimid iarracht páirt a ghlacadh sa chomhrá nuair is féidir. Mar sin féin, b’fhéidir nach mbeimid in ann freagra aonair a thabhairt ar na teachtaireachtaí go léir a fhaighimid trí Twitter. Is é an bealach is fearr chun fiosrúchán a chur in iúl dúinn ná an rannán “ Déan Teagmháil Linn ” dár suíomh Gréasáin a úsáid.

 

Infhaighteacht
Déanaimid ár gcuntas Twitter a nuashonrú agus a mhonatóiriú le linn gnáthuaireanta oifige ó Luan go hAoine. Déanfaimid an cuntas a nuashonrú agus a mhonatóiriú freisin lasmuigh de na huaireanta seo de réir ár rogha féin. B’fhéidir nach mbeidh Twitter ar fáil ó am go chéile agus ní ghlacaimid le haon fhreagracht as easpa seirbhíse mar gheall ar aga neamhfhónaimh Twitter.

Nasc chuig Youtube

 

Ábhar
Má thugann tú cuairt ar chainéal YouTube CRO is féidir leat a bheith ag súil leis:

 • ● Físeáin teagaisc agus teagaisc a mhíníonn raon leathan feidhmeanna agus doiciméad CRO
 • ● Teachtaireachtaí ón CRO chuig an bpobal
 • ● Nuashonruithe ar chórais CRO
 • ● Ábhar bolscaireachta faoin CRO
 • ● Foláirimh faoi ábhar nua ar ár suíomh Gréasáin
 • ● Eolas tábhachtach agus meabhrúcháin i bhféilire an CRO
 • ● Físeáin ó imeachtaí CRO
 • ● Ábhar a cheiliúrann laethanta saoire éagsúla
 • ● Ábhar eile a mheastar a bheith cuí

 

Go ginearálta díchumasaimid tuairimí ar chainéal YouTube CRO. Uaireanta is féidir linn tuairimí a cheadú, agus an ceart a choimeád in áirithe. Is tuairimí daoine aonair iad tuairimí a phostáiltear ar fhíseáin agus ní ionann iad agus tuairimí an Rialtais. Ní ghlacaimid freagracht as ábhar aon nóta tráchta agus coimeádaimid an ceart chun tuairimí a bhaint:

 • ● teanga mhaslach, graosta, mhígheanasach nó maslach a bheith ann, nó nasc le hábhar graosta nó maslach
 • ● teanga mhaslach a bheith agat i leith duine aonair
 • ● turscar nó táirgí a chur chun cinn nó a fhógairt atá deartha le bheith ina núis do riarthóir an leathanaigh nó d’úsáideoirí eile

Nasc le LinkedIn

 

Ábhar
Má leanann tú an CRO ar LinkedIn féadfaidh tú a bheith ag súil leis:

 • ● Scéalta nuachta agus preaseisiúintí
 • ● Foláirimh faoi ábhar nua ar ár suíomh Gréasáin
 • ● Eolas tábhachtach agus meabhrúcháin i bhféilire an CRO
 • ● Grianghraif agus físeáin ó imeachtaí CRO
 • ● Ábhar a cheiliúrann laethanta saoire éagsúla
 • ● Naisc le cainéal YouTube CRO
 • ● Ábhar eile a mheastar a bheith cuí

 

Tuairimí ar leathanach LinkedIn agus beartas modhnóireachta
Glacaimid le hardán oscailte ar LinkedIn, ach is tuairimí daoine aonair iad na tuairimí a phostáiltear agus na teachtaireachtaí a fhaightear trínár leathanach LinkedIn agus ní ionann iad agus tuairimí an CRO. Cé go gcuirimid fáilte roimh thuairimí agus rannpháirtíocht ar an leathanach seo, ní ghlacaimid freagracht as ábhar aon nóta tráchta agus coimeádaimid an ceart tuairimí a bhaint:

 • ● teanga mhaslach, graosta, mhígheanasach nó maslach a bheith ann, nó nasc le hábhar graosta nó maslach
 • ● go hiomlán neamhbhainteach leis an mír atá curtha ar an mballa
 • ● teanga mhaslach a bheith agat i leith duine aonair
 • ● turscar nó táirgí a chur chun cinn nó a fhógairt
 • ● go bhfuil siad deartha le bheith ina núis do riarthóir an leathanaigh nó d’úsáideoirí eile

 

I gcás sáruithe tromchúiseacha agus/nó leanúnacha ar an mbeartas modhnóireachta, coimeádaimid an ceart cosc ​​a chur ar úsáideoirí tuairimí breise a phostáil.
Má leanann tú sinn ní chiallaíonn sé go leanfaimid ar ais thú. Ní thugann aon duine a leanann muid aon fhormhuiniú de chineál ar bith le tuiscint. Ní ionann scaireanna agus formhuiniú freisin.

 

Infhaighteacht
Déanaimid ár gcuntas LinkedIn a nuashonrú agus a mhonatóiriú le linn gnáthuaireanta oifige ó Luan go hAoine. Déanfaimid an cuntas a nuashonrú agus a mhonatóiriú freisin lasmuigh de na huaireanta seo de réir ár rogha féin. Seans nach mbeidh LinkedIn ar fáil ó am go chéile agus ní ghlacaimid le haon fhreagracht as easpa seirbhíse mar gheall ar aga neamhfhónaimh LinkedIn.

Ardáin Meáin Shóisialta sa Todhchaí
Is féidir linn sa todhchaí modhanna nua idirghníomhaíochta meáin shóisialta a ghlacadh. Má tharlaíonn nó nuair a tharlaíonn sé seo déanfaimid ár bpolasaí a nuashonrú chun ardáin dá leithéid a chur san áireamh.