Téacs láithreán gréasáin an CRO

Is leis an CRO atá cóipcheart i dtéacs an láithreáin ghréasáin seo. Ceadaíonn an CRO ábhar iomlán nó cuid d’ábhar ó théacs an tsuímh Ghréasáin seo a atáirgeadh, ar choinníoll nach ndíoltar cóipeanna fisiceacha agus go n-admhaítear gurb é an CRO foinse na gcóipeanna go léir.

Bunachar sonraí CRO ar fhaisnéis reachtúil

Tá bunachar sonraí curtha le chéile agus curtha i láthair ag an CRO de na doiciméid agus an fhaisnéis a comhdaíodh leis an Oifig de bhun Acht na gCuideachtaí 2014 agus Chlárú Ainmneacha Gnó 1963, arna socrú ar bhealach córasach nó modheolaíoch, a bhfuil an Bunachar Sonraí inrochtana maidir leis. cuideachtaí aonair agus ainmneacha gnó.

Is Bunachar Sonraí bunaidh é Bunachar Sonraí CRO de réir bhrí agus chun críche an Achta Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000 (“Acht 2000) agus Ceart Bunachar Sonraí, de réir bhrí Alt 321 d’Acht 2000 atá ann i leith. agus is é Rialtas na hÉireann déantóir an bhunachair shonraí sin.

Tá cóipcheart i mBunachar Sonraí CRO ag Rialtas na hÉireann (alt 191 d’Acht 2000).

Tá an fhaisnéis atá i mBunachar Sonraí an CRO curtha ar fáil don CRO ag cuideachtaí nó thar ceann cuideachtaí, de bhun oibleagáide reachtúla, agus ní dhéanann an CRO, agus ní féidir leis, dearbhú maidir le cruinneas na faisnéise sin, agus ní bheidh an CRO freagrach as an bhfaisnéis sin. iarmhairtí aon earráidí nó easnaimh san fhaisnéis atá ar a Bhunachar Sonraí.