By john

Tá IR 301 de 2024 an Aontais Eorpaigh (Coigeartuithe ar chritéir mhéide le haghaidh cuideachtaí agus grúpaí áirithe) sínithe ag an Aire Burke agus beidh éifeacht leis ón 01 Iúil 2024.

Méadóidh critéir na tairsí méide do chuideachtaí agus do ghrúpaí áirithe mar seo a leanas:

– Micrichuideachta: clár comhardaithe nach mó ná €450,000 le glanláimhdeachas de €900, 000 agus 10 bhfostaí.

– Cuideachta bheag: clár comhardaithe nach mó ná €7.5 milliún le glanláimhdeachas de €15 milliún agus 50 fostaí.

– Cuideachta mheánmhéide: ní mór do chlár comhardaithe a bheith níos mó ná €25 milliún le glanláimhdeachas de €50 milliún agus 250 fostaí.

– Cuideachta mhór: clár comhardaithe nach mó ná €25 milliún le glanláimhdeachas de €50 milliún agus 250 fostaí, nó a sháraíonn na tairseacha do mheánchuideachta.

Tá feidhm ag na bearta maidir le blianta airgeadais dar tosach an 1 Eanáir 2024 nó ina dhiaidh sin, rud a chuireann ar chumas cuideachtaí leas a bhaint as na tairseacha coigeartaithe láithreach. Féadfaidh cuideachtaí a roghnú na bearta a chur i bhfeidhm an 1 Eanáir 2023 nó dá éis.