Is bealach é an rochtain phoiblí ar bhunachair shonraí ‘BEO’ an CRO a sholáthraíonn an láithreán seo trína bhféadfaidh an pobal sonraí atá i seilbh an CRO ar chuideachtaí atá cláraithe sa Stát a chuardach agus a fheiceáil.
Is féidir le custaiméirí a iarraidh freisin doiciméid agus tuarascálacha a chur ar ais chucu trí ríomhphost.

 

Admháil le haghaidh d’Iarratas
Nuair a bheidh d’iarratas próiseáilte go rathúil, seolfar admháil deimhnithe ar ais. Áiríonn an deimhniú seo uimhir admhála ar féidir a úsáid in aon fhiosrúcháin chuig an CRO faoi iarratais dá leithéid.

Ar ais go barr

 

Doiciméad(í) Iarrtha agus Tuarascálacha Cuideachta
Má chliceálann tú ar hipearnasc uimhir na cuideachta don chuideachta taispeánfar liosta aighneachtaí a chomhdaigh an chuideachta sin. Roghnaigh aighneacht nó líon aighneachtaí agus ansin cliceáil ar na cnaipí ‘Iarratas’ agus ansin ‘ceannaigh’, agus taispeánfar an leathanach Údaraithe Íocaíochta.

Ar ais go barr

 

Ag íoc as Doiciméid / Tuairiscí
Sula bpróiseálfaidh an CRO iarratais ar dhoiciméid is gá ar an gcéad dul síos an modh trína gcuirfear na doiciméid seo ar ais a roghnú agus ar an dara dul síos an modh íocaíochta. Is féidir íocaíocht a dhéanamh ó chuntas custaiméara trí ID cuntais agus PIN a chur isteach nó le cárta creidmheasa/léasair. Glactar teistiméireacht chustaiméara freisin chun ligean don chustaiméir ac(h)uid iarratais a rianú. Má chuirtear isteach an fhaisnéis seo go léir, cinnteofar go ndéanfar iarratais a phróiseáil. Chun cur chun feidhme PSD2 a éascú, tháinig dlí Eorpach i bhfeidhm chun é a dhéanamh níos sláine do thomhaltóirí íocaíochtaí leictreonacha a dhéanamh ar líne. Mar thoradh air sin, bhí ar CRO athruithe a dhéanamh ar ár leathanach íocaíochta, trí 6 réimse nua a chur leis. Is eol dúinn go raibh deacrachtaí ag roinnt úsáideoirí Core leis na réimsí nua seo agus go bhfuil siad ag teacht ar earráidí agus iad ag iarraidh íoc ar líne. Cinntigh le do thoil go líonann tú sonraí sna 6 réimse go léir (Seoladh 1, Seoladh 2, Cathair, Cód Poist, Tír agus Uimhir Theileafóin) chun earráidí a sheachaint agus dul ar aghaidh leis an íocaíocht. Cuirfidh ionchur roinnt carachtar speisialta isteach sna réimsí earráidí agus cuirfidh sé cosc ​​​​ar scáileán iontrála an chárta creidmheasa ó luchtú, mar shampla ní ghlacann an réimse uimhir theileafóin le lúibíní “(“ “)”. Ba cheart aon charachtair neamhaibítreacha/neamhuimhriúla seachas comharthaí athfhriotail agus naisc do na seoltaí a sheachaint.

Ar ais go barr

 

Cuardach a Shainmhíniú
Agus do chuardach á shainiú, tá sé tábhachtach a mheabhrú go bhfuil bunachair shonraí an CRO mór agus an-ghnóthach. Má shainmhínítear do chuardach go maith, cuirfear dlús le filleadh na dtorthaí chuig do bhrabhsálaí. Ní thabharfar ar ais cuardaigh a sheolann níos mó ná 1000 taifead ar ais mar gheall ar shrianta acmhainní.

Ar ais go barr

 

Cuardach a Thionscnamh
Chun bunachair shonraí an CRO a chuardach ní mór d’úsáideoir ainm (iomlán nó páirteach) nó uimhir cuideachta atá ar eolas a chur isteach. Is é an srian ar ainm a iontráil ie teaghrán téacs ná go gcaithfidh trí charachtar nó níos mó a bheith sa teaghrán seo.

Ar ais go barr

 

Torthaí Aimsithe a Fháil
Chun torthaí a fháil tar éis duit cuardach a shainiú, níl le déanamh ach cliceáil ar an gcnaipe ‘Cuir Cuardach’. Taispeánfaidh sé seo na torthaí a fuarthas ar leathanach eile. Taispeánfar cuardaigh a sheolann níos mó ná caoga taifead ar ais in ord aibítre i tacair de chaoga cuideachta.

Ar ais go barr

 

Sonraí Cuideachta a Fháil ó na Torthaí a Fuarthas
Chun faisnéis chineálach ar chuideachta ar leith a fháil ó na torthaí a fuarthas ón gcéim roimhe seo, níl le déanamh ach cliceáil ar an hipearnasc don chuideachta (ie taobh istigh den tábla). Taispeánfaidh sé seo na doiciméid a chuir an chuideachta faoi bhráid an CRO.

Ar ais go barr

Slándáil Cárta Creidmheasa

Glacann CRO a freagrachtaí slándála i ndáiríre, agus na bearta fisiceacha agus teicniúla is iomchuí á n-úsáid, lena n-áirítear oiliúint agus feasacht foirne, agus déantar athbhreithniú rialta ar na bearta sin.

Chun slándáil do chuid faisnéise cárta creidmheasa a chinntiú nuair a úsáideann tú é sin chun táillí CRO a scaoileadh ar an suíomh seo, úsáidimid teicneolaíocht Secure Socket Layer (SSL). Feicfidh tú an glas glas i dtaispeántas slándála do bhrabhsálaí a thugann le fios go bhfuil aistriú na sonraí go léir idir do bhrabhsálaí agus ár suíomh criptithe.

Nuair a sholáthraíonn tú faisnéis do chárta léasair/creidmheasa dúinn i gcomhthéacs idirbhirt ar líne le haghaidh seirbhísí a sholáthraítear duit, ní choinnítear an fhaisnéis seo ar an suíomh seo. Ina ionad sin, aistrítear go slán é chuig Realex, soláthraí slán íocaíochtaí ar líne. Is é gach coinníonn CRO ná do sheoladh ríomhphoist.

Má bhíonn aon deacrachtaí agat agus tú ag úsáid na Saoráide Cuardach Cuideachta déan teagmháil le Crowebmaster le do thoil.
Tuilleadh eolais

Faisnéis ÚSÁIDEORA Croíchuntais Nua agus Reatha

Faigh rochtain ar an Áis Cuardaigh Cuideachta