Níl an fhoirm seo de Theastas Dúblach ar fáil faoi láthair, le do thoil téigh go CORE áit ar féidir leat Deimhniú Dúblach iomlán a ordú mar mhalairt sealadach.

Deimhniú Dúblach le haghaidh Úsáide san Earnáil Phoiblí Amháin

Is féidir leat Deimhniú Dúblach a fháil le haghaidh úsáid na hearnála poiblí amháin, go simplí trí sheoladh ríomhphoist agus uimhir ainm na cuideachta/gnó a chur isteach.

Is féidir leat deimhniú a ordú anseo chun críocha do cheadúnas deochanna meisciúla a athnuachan . Chomh maith leis sin, ceanglaítear ar iarratais ón Údarás Rialála Seirbhísí Maoine “deimhniú deimhnithe corpraithe na cuideachta” agus, nuair is infheidhme, “deimhniú ar chlárú ainm gnó” a sholáthar. Tá sé deimhnithe againn leis an Údarás go bhfuil deimhnithe dúblacha is féidir a ordú ónár láithreán inghlactha chun na gcríoch seo.

Nasc leis an Áis Teastas Dúblach

Seoltar an deimhniú dúblach ar ríomhphost i bhformáid PDF. Tá Acrobat Reader ag teastáil chun breathnú ar dhoiciméid PDF agus is féidir iad a íoslódáil saor in aisce ó shuíomh Gréasáin AdobeNaisc chuig suíomh Gréasáin seachtrach . Tabhair faoi deara gur féidir leat deimhniú dúblach a ordú le haghaidh Ainm CuideachtaAinm Gnó araon.

Agus deimhniú dúblach á ordú ar líne, cinntigh le do thoil go bhfreagraíonn an ‘cineál gnó’ don teastas atá uait. Is féidir leat d’uimhir a sheiceáil trí úsáid a bhaint as an Áis Cuardaigh Cuideachta.

Doiciméid atá Deimhnithe go Digiteach ón Láithreán Gréasáin

Faoi Threoir AE 2003/58 maidir le ceanglais nochtaithe i leith cuideachtaí, ceanglaítear ar CRO cóipeanna leictreonacha de dhoiciméid a sholáthar. De réir an cheanglais seo tá CRO ag tabhairt isteach cóipeanna “deimhnithe go digiteach” de dhoiciméid mar tháirge tríd an áis Cuardach Cuideachta . Beidh an chóip den doiciméad atá deimhnithe go digiteach ar fáil mar rogha le ceannach agus aighneacht á roghnú. Beidh an costas mar an gcéanna le cóip dheimhnithe láimhe agus tá sé ar fáil anois.

Seolfar an doiciméad “deimhnithe go digiteach” chuig custaiméirí mar dhoiciméad pdf. Tá bratach daite ag barr an scáileáin sa doiciméad pdf a dhearbhaíonn go bhfuil sé sínithe go digiteach agus é deimhnithe ag an CRO. Cinntíonn sé seo don fhaighteoir gur doiciméad barántúil é, go dtagann sé ó fhoinse (CRO) atá fíoraithe go neamhspleách, agus nár cuireadh isteach uirthi. Chuir Globalsign, a sholáthraíonn na bogearraí seo, an doiciméad atá deimhnithe go digiteach i gcomparáid leis an gcoibhéis leictreonach chun síniú dúch fliuch nótairí a chur leis. Chun doiciméid atá deimhnithe go digiteach a ordú téigh chuig:

http://search.cro.ie/company/

NB. B’fhéidir gur mhian le custaiméirí a sheiceáil go bhfuil formáid “deimhnithe go digiteach” inghlactha ag aon chomhlacht a bhfuil sé ar intinn acu í a chur i láthair.

Deimhniú Dúblach le Síniú Bunaidh

Fógra Tábhachtach: Ní mór gach iarratas chun litreacha stádais, deimhnithe dúblacha nó aon doiciméid deimhnithe eile a cheannach a ordú roimh ré trí ríomhphost – ag baint úsáide as an seoladh seo a leanas: postalenquiries@dbei.gov.ie. Beidh doiciméid ar fáil lena mbailiú/ar an bpost laistigh de 24 uair an chloig tar éis an t-iarratas a fháil.

Tá dhá bhealach ann le Deimhniú Dúblach a fháil (le síniú bunaidh) agus is é €12 an táille ar Theastas Dúblach dá leithéid.

1. Scríobh isteach chuig Fiosrúcháin Poist, An Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1, ag lua ainm agus uimhir na cuideachta/gnó (má tá fáil orthu). Más infheidhme, cuir in iúl le do thoil an dteastaíonn uait go dtaispeánfadh an deimhniú dúblach aon ainmneacha cuideachta roimhe seo.

2. Má tá cuntas agat leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí, is féidir leat d’iarratas a sheoladh ar ríomhphost chuig fiosrúcháin phoist . Luaigh uimhir do chuntais, údarú asbhainte ó do chuntas agus cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an deimhniú le postáil chugat nó an mbaileofar é. Is féidir Cuntas Custaiméara a Oscailt ar líne.