An Clár
Tá Clár na nIniúchóirí ina óstach ag Cláraitheoir na gCuideachtaí agus tá ainmneacha agus seoltaí na ndaoine nó na ngnólachtaí ar cuireadh in iúl don Chláraitheoir iad a bheith cáilithe lena gceapadh mar iniúchóir cuideachta nó iniúchóir poiblí.
 

Fógraí
Go tráthrialta cuireann na comhlachtaí aitheanta liostaí leictreonacha chuig an CRO agus uaslódáiltear iad seo ar an gclár leictreonach. Ní féidir le duine nó gnólacht gníomhú mar iniúchóir mura bhfuil a sonraí curtha ar aghaidh chuig an CRO.
 

Conas a Rialaítear Gnólachtaí Iniúchóireachta agus Iniúchóirí
Síníodh Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Iniúchtaí Reachtúla) (Treoir 2006/43/CE) 2010, (IR 220 de 2010) , a thugann éifeacht don 8ú Treoir ón AE, isteach i ndlí na hÉireann agus cuireadh tús leis an 20 Lúnasa 2010.

Is é an CRO an tÚdarás Inniúil chun an Clár Iniúchóirí a chur ar fáil don phobal. Tá gach Iniúchóir á rialú ag ceann de na Comhlachtaí Cuntasaíochta Aitheanta (RAB) atá sonraithe thíos.

Tá na nithe seo a leanas i gceist le córas rialála na RABanna:

 • Próisis chlárúcháin
 • Monatóireacht
 • Imscrúdú agus smacht
 •  

  Tá na RABanna faoi réir maoirseacht neamhspleách freisin ag Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann (IAASA). Cliceáil anseo chun cuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin an IAASA.
   

  Comhlachtaí Cuntasaíochta Aitheanta
  Chun gníomhú mar Iniúchóir ní mór do dhuine a bheith ina bhall de chomhlacht cuntasóirí atá aitheanta ag an Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. Is iad na comhlachtaí atá aitheanta faoi láthair ná:
   

  Leathanach baile Ainm Comhlacht Cuntasaíochta
  ICAI Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn
  CPA Institiúid na gCuntasóirí Deimhnithe Poiblí in Éirinn
  ACCA Comhlachas na gCuntasóirí Deimhnithe Cairte

   

  Iniúchóirí Aitheanta Aonair (IR).
  Tá roinnt iniúchóirí aitheanta mar gheall ar an bhfíric go raibh siad údaraithe ag an Aire roimh an reachtaíocht maidir le comhlachtaí aitheanta. Is féidir iad seo a shainaithint ar chlár na n-iniúchóirí le cód IR an Chomhlachta Creidiúnaithe.
   

  Téarmaí Cuardaigh Iniúchóra
  Is féidir leat iniúchóir a chuardach trí chéad ainm, sloinne nó ainm gnólachta a chur isteach. Mura n-aimsíonn tú meaitseáil láithreach ba chóir duit triail a bhaint as gach teaglaim mar ní sholáthraíonn cuid de na comhlachtaí aitheanta ach an t-ainm gnólachta, ní sholáthraíonn daoine eile ach ainm an duine agus soláthraíonn daoine eile an dá cheann.

  Ní liostaítear ar an suíomh Gréasáin ach na hiniúchóirí sin atá creidiúnaithe faoi láthair de réir na faisnéise a soláthraíodh dúinn. Ní liostaítear iniúchóirí a bhfuil deireadh tagtha lena gcreidiúnú.
   

  Cuardaigh Naisc
  Áis Chuardaigh an Iniúchóra ar CORE

  Is féidir leat teacht ar an Liosta Iniúchóirí Tríú Tíortha (doiciméad Excel) anseo .